Erfaren SHA-/HMS-rådgiver

COWI er et av Norges ledende flerfaglige rådgivende ingeniørselskaper. Vi er ca. 1100 medarbeidere innen teknikk, miljø og samfunnsplanlegging. COWI Norge er en del av COWI-gruppen som med ca. 6200 medarbeidere internasjonalt gir tilgang til verdifull kompetanse og kapasitet.

Innen COWIs divisjon Miljø og Samfunn samarbeider samfunnsplanleggere, ingeniører, økonomer, landskapsarkitekter, by- og regionplanleggere og miljørådgivere m.fl. for å finne løsninger der miljø og mennesket står i sentrum. Vi arbeider på alle plannivåer med analyser, utredninger, planlegging og detaljplanleggingsoppgaver for å oppnå gode og fremtidsrettede bærekraftige løsninger.


FirmaCOWI
FylkeOslo
Søknadsfrist27.10.2014

Som SHA-/HMS rådgiver blir du del av vår Osloavdeling for Miljø og Avfall, og får et nasjonalt fagmiljø bestående av 50 personer. Våre viktigste fagområder er HMS/SHA, miljøkartlegging av bygg og anlegg, miljøtekniske grunnundersøkelser, RIM, ROS, LCA, avfallshåndtering, luftforurensning m.m. COWI opplever stadig økende etterspørsel etter SHA-/HMS-rådgiving i bygge- og anleggsprosjekter og ønsker nå å styrke vårt fagmiljø med en engasjert, systematisk og erfaren rådgiver.

Dine arbeidsoppgaver:

 • Bidra i ulike prosjekteringsprosjekter med fokus på SHA/HMS.
 • Gjennomføring av risikoanalyser.
 • Utarbeidelse av SHA-planer.
 • Bemanning av roller som KP og KU i ulike prosjekter.
 • Bidra til å utvikle COWIs rutiner innen SHA/HMS.
 • Generell HMS- og SHA-rådgiving.
 • Evt. annen miljørådgivning etter avdelingens behov og rådgiverens kvalifikasjoner.

Din kunnskap:

 • Sivilingeniør, ingeniør eller tilsvarende.
 • Solid HMS-/SHA-kompetanse og forståelse for HMS-/SHA-arbeid.
 • Praktisk erfaring fra bygg- og anleggsbransjen.

Din personlighet:

 • Ansvarsbevisst, selvstendig og løsningsorientert
 • Trives i samspill med kunder og kollegaer
 • Evner å skape og vedlikeholde gode relasjoner

Vi tilbyr:

 • COWI er en dynamisk og utfordrende arbeidsplass med gode utviklingsmuligheter og
 • konkurransedyktige betingelser. Vi har et godt faglig og sosialt miljø som gir inspirasjon og motivasjon i en hektisk hverdag.

Arbeidssted: Helsfyr, Oslo.

Søknadsfrist: 27.10.2014

Kontaktpersoner:

Sverre Valde, Avdelingsleder, +47 922 60 093

Monica Nygård, Miljørådgiver, 971 60 174

mony@cowi.no

Søk stilling

Vis flere stillinger: