Erfaren Prosjektleder, VA-teknikk - Oslo

COWI er et av Norges ledende rådgivende ingeniørselskap med over 1100 medarbeidere. Vi har kompetanse i verdensklasse innen teknikk, miljø og samfunnsplanlegging, basert på markedsområdene bygninger, industri og energi, miljø og samfunn, samferdsel og vann.

Firma COWI
FylkeOslo
Søknadsfrist23.02.2020

Vil du spille en viktig rolle i gjennomføringen av spennende og tverrfaglige prosjekter? Har du erfaring som prosjektleder fra salg til ferdigstillelse? Og er du god på til å bygge opp og opprettholde relasjoner? Da kan dette være neste skritt i din karriere!

BLI EN DEL AV AVDELING VANN I OSLO

Avdeling Vann består av rundt 170 medarbeidere fordelt på ulike kontorer i Norge. Vi har et av Norges sterkeste fagmiljøer, og er involvert i prosjekteringen av noen av Norges mest spennende prosjekter. Blant annet jobber vi på ny vannforsyning til Oslo, Regjeringskvartalet samt en rekke vannforsynings- og saneringstiltak i Stor-Oslo og Viken. Vi jobber både selvstendig med egne prosjekter og samarbeider tett med COWIs øvrige fagmiljøer på tvers av kontorer i Norge og i resten av Skandinavia.

Vi har vunnet mange store og spennende oppdrag i Oslo-området, og søker flere flinke medarbeidere til vårt fagmiljø i Oslo. Vi er i dag om lag 30 ansatte med VA-kompetanse på Oslo-kontoret. Vi har fokus på et godt arbeidsmiljø og på faglig utvikling. Medarbeiderne er selv med på å påvirke sin egen arbeidshverdag og utvikling, noe som blir jevnlig fulgt opp. Vi har et trygt og godt arbeidsmiljø som vi verdsetter høyt, noe som også gjenspeiles i medarbeiderundersøkelser.

FÅ ANSVAR FOR TVERRFAGLIGE PROSJEKTER I EN BEDRIFT MED RÅDGIVERE I VERDENSKLASSE

I denne stillingen vil du være en del av vårt globale team av eksperter, og arbeide tett sammen med seksjonsleder på kommunalteknikk, prosjektsjef og øvrige kollegaer. Som senior prosjektleder i COWI kommer du til å spille en viktig rolle i gjennomføring av tverrfaglige prosjekter. Du vil kunne få ansvar for ekstern kundekontakt og internt vil du styre tverrfaglige prosjekt- og prosjekteringsorganisasjon.

Til daglig vil du typisk jobbe med følgende oppgaver:

 • Koordinering av ulike ressurser i større, tverrfaglige prosjekter og komplekse VA-prosjekter
 • Prosjektledelse innenfor alle faser av prosjektgjennomføringen, fra tidligfase til gjennomføring / anleggsfase
 • Bidra i tilbudsarbeid
 • Faglig veiledning / fungere som mentor for yngre prosjektledere
 • Bidra til samhandling og ytterligere kompetanseheving innenfor prosjektledelse

DINE FERDIGHETER. VÅRT TEAM. SAMMEN UTFORMER VI FREMTIDEN
Dine ferdigheter er nøkkelen til vår suksess. Vi arbeider på tvers av grenser og innen forskjellige fagfelt hvor vi deler kunnskap og bygger opp sterke relasjoner med kunder og kolleger. Du bidrar med din ekspertise samtidig som du får mulighet til å samarbeide med de beste.

For å lykkes i denne stillingen mener vi du bør være god på god på å bygge opp relasjoner og tillit, ha god evne til helhetstenkning samt ha gode samarbeids- og kommunikasjonsevner. Vi søker deg som kan ta ansvar for prosjekter helt fra salg til ferdigstilling. Du er en som sammen med kunden kan definere problemstillingen, lage en formålstjenlig organisasjon, milepæl-, aktivitets- og leveranseplan og har evne til å følge opp og rapportere dette.

Du bør dessuten ha følgende kvalifikasjoner og ferdigheter:

 • Bachelor eller mastergrad innen VA-teknikk/kommunalteknikk eller tilsvarende
 • Erfaring fra VA-bransjen
 • Kjennskap til prosjektstyringsverktøy og Norsk Standard
 • Gode språkkunnskaper i norsk og engelsk, både skriftlig og muntlig
 • Trives med høy grad av frihet under ansvar

Har du kompetanse innenfor følgende, vil det telle positivt:

 • Erfaring fra offentlig saksbehandling / offentlige byggherrer eller entreprenør
 • Kjennskap til prosjekteringsverktøy
 • Gjennomføring av offentlige anskaffelser

COWI SOM ARBEIDSPLASS

Kjennetegnet for mange av våre prosjekter i COWI er at de er flerfaglige, store og av stor samfunnsmessig betydning. COWI tilbyr en dynamisk, utfordrende og innholdsrik arbeidsplass med gode utviklingsmuligheter. Hos oss får du:

 • Mulighet til å bygge opp din kompetanse med spennende prosjekter fra dag én
 • Delta i utformingen av fremtidens samfunn ved å finne bærekraftige løsninger
 • Være med på å prege den faglige utviklingen i bedriften og prosjektene
 • Være med i en sterk bedriftskultur med internasjonalt samarbeid på tvers av organisasjon og fagfelt
 • Fleksibel arbeidstid
 • Konkurransedyktig lønn og ansettelsesbetingelser

HAR DU SPØRSMÅL?

Da kan du ringe Phan Åge Haugård (Seksjonsleder kommunalteknikk) på telefon +47 971 15 531 eller Frid Gillebo (prosjekt- og markedssjef vann) på telefon +47 907 36 035.

Vi ser gjerne at du sender inn CV og søknadsbrev så snart som mulig siden rekrutteringsprosessen allerede er i gang.  Alle søknader behandles konfidensielt.

Søk stilling

Vis flere stillinger: