Erfaren kalkulatør

Skanska er et av verdens ledende prosjektutvikler- og entreprenørselskap med ekspertise innen bygg og anlegg, utvikling av kommersielle lokaler, boliger og prosjekt i offentlig-privat samarbeid. Basert på selskapets globale miljøkompetanse sikter Skanska mot å bli førstevalget når det gjelder grønne prosjekt. Konsernet har i dag 38.000 medarbeidere i utvalgte hjemmemarkeder i Europa og USA.

Firma Skanska Norge
FylkeVestland
Søknadsfrist23.02.2020

Skanska har høye ambisjoner om å ha næringens mest kompetente og engasjerte medarbeidere, og som kalkulatør vil du spille en viktig rolle i å realisere denne ambisjonen. Skanska har spennende prosjekter på gang i Bergen for offentlige og private byggherrer. Disse vil være med på å transformere og utvikle byens bebyggelse mot et mer bærekraftig og grønt samfunn.

Erfaren kalkulatør | Region Vest

Vi kan tilby

 • Spennende rolle i et av verdens ledende prosjektutvikler- og entreprenørkonsern
 • Muligheter til personlig og faglig utvikling i en kompetansebedrift
 • Spennende prosjekter, hvor du er med på å bygge landet; sikkert og effektivt
 • Konkurransedyktige betingelser, gode pensjons- og forsikringsordninger og mulighet for medeierskap gjennom vårt aksjeprogram

Ansvar

 • Planlegging og organisering av kalkylearbeidet ved å gjennomføre oppstarts- og statusmøter for kalkulasjon
 • Kontroll av mottatt kalkulasjonsgrunnlag
 • Etablere selvkostkalkyle og kalkylestruktur iht. WBS
 • Kalkulasjon av rigg og drift, og egenproduksjon (betong/tømmer)
 • Kalkulasjon og innleggelse av prosjekteringskostnader (arkitekter og rådgivere i gjennomføringsfasen), samt innleggelse av UE og leveranser
 • Ansvar for faggjennomgang for å kvalitetssikre innholdet og grensesnittene mellom de ulike fagene
 • Mengdeuttak og utarbeidelse av prisbærende poster i kalkylen for totalentreprisetilbud
 • Bistå prosjektleder med å utarbeide produksjonskalkyle
 • Innhente erfaringsdata og etterkalkulasjon fra prosjekt for kontinuerlig læring
 • Være en sparringspartner for Region Vest sin egen produksjonsavdeling mht. standardisering og byggemetoder

Kvalifikasjoner og egenskaper

 • God kunnskap om alle fag, byggemetoder og fremdrift
 • Lengre erfaring fra entreprenørbransjen, gjerne erfaring fra produksjon
 • God kunnskap om ulike dataverktøy (MAP, Excel, Solibri, Bluebeam m.fl.)
 • God kunnskap om lover, standarder og normer (TEK17, NS3420 etc.)
 • Akkordtariffen
 • Ryddig og strukturert
 • God økonomiforståelse
 • Noe innkjøpskompetanse
 • Like å jobbe i team og med tidsfrister
 • Like å jobbe systematisk med tall

Arbeidssted vil i hovedsak være i våre helt nye lokaler på Kronstad.

Søknadsfrist: 23.02.2020

For spørsmål kan leder for Marked og Tilbud, Johan Stenstrand nås på telefon 982 10 322, eller HR-sjef, Dag Vanberg på telefon 911 34 156.

Søk stilling

Vis flere stillinger: