Erfaren ingeniør innen VA, drenering og overvann

Statens vegvesen arbeider for at både gående, syklende, kjørende og kollektivreisende skal komme trygt fram. Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesveger og har tilsyn med kjøretøy og trafikanter. Som fylkeskommunenes og statens vegadministrasjon bidrar vi med faglig grunnlag for politiske beslutninger og setter dem ut i livet. Vi er en stor samfunnsaktør med over 7000 engasjerte medarbeidere med bred kompetanse fordelt på Vegdirektoratet og fem regioner.

Firma Statens vegvesen Region sør
FylkeTelemark
StedSkien
Søknadsfrist04.03.2015

Vil du være med å øke og videreutvikle vår kompetanse innen prosjektering av VA, drenering og overvannssystemer?

Plan og prosjektering er et stort og komplett planleggingsmiljø med vegplanleggere, landskapsarkitekter, arealplanleggere, biologer, naturforvaltere og planleggings- og prosjekteringsledere. Vi utreder, planlegger og prosjekterer riks- og fylkesveganlegg i Telemark på oppdrag fra fylkeskommunen og staten. I dag er vi 23 medarbeidere. Nå søker vi en dyktig og erfaren ingeniør til fagansvar innen VA, drenering og overvann.

Arbeidsoppgaver

Vi ønsker å styrke og videreutvikle vår kompetanse innen fagområdet VA, drenering og overvannshåndtering. Du vil aktivt bidra til å utvikle fagmiljøet innen dette området. Dette innebærer utstrakt samarbeid med byggeledere, definering av standardiserte løsninger, utvikling av nye metoder, opplæring av vegplanleggere, prosjektering av løsninger, kvalitetssikring av prosjekterte løsninger og oppfølging av konsulent innen fagområdet. Du vil i denne jobben delta i reguleringsplaner, byggeplaner og oppfølging i byggeperioden.

På sikt kan det være aktuelt og også jobbe som vegplanlegger.

Kvalifikasjoner og ønsket bakgrunn

Du har relevant utdanning fra universitet eller høyskole, min. 3 år. Hvis du har sterk og allsidig praksis eller etterutdanning og gode personlige forutsetninger for stillingen, kan vi se bort fra utdanningskravet.

Du har flere års relevant erfaring innen VA, drenering og overvannshåndtering. Det er videre ønskelig at du har erfaring fra samferdselsprosjekter og har kjennskap til Statens vegvesen sitt håndboksystem.

Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT ( www.nokut.no).

Personlige egenskaper

Til denne jobben søker vi kandidater som evner å jobbe i team og som har evne til å inspirere og støtte medarbeidere.

Videre søker vi kandidater som:

  • Er arbeidsglad og har mye initiativ.
  • Har gode samarbeids-, kommunikasjons- og formidlingsevner.
  • Har evne til å strukturere egen arbeidshverdag.
  • Til denne jobben må du ha gode norskkunnskaper, både muntlig og skriftlig.

Stort engasjement, gode strukturer og faglig utvikling

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et engasjert og tungt fagmiljø som tenker nytt, deler kunnskap og jobber tett sammen. Du påvirker samfunnsutviklingen, og du får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg viktige oppgaver med mye ansvar, og vi trenger medarbeidere som ønsker å utvikle seg i takt med nye utfordringer.

Medarbeiderne våre forteller om spennende arbeidshverdager med god balanse mellom arbeid og fritid.

Vi kan tilby:

  • en profesjonell, inkluderende og framtidsrettet virksomhet
  • introduksjonsprogram og fadderordning
  • fleksitid og gode ordninger for avspasering
  • pensjonsordning og mulighet for lån i Statens pensjonskasse
  • etatsskoler og gode muligheter for faglig påfyll

Lønn avtales nærmere i samsvar med vår lønnspolitikk.

Statens vegvesen skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile befolkningen. Vi legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.

Skulle du ha noen spørsmål kan de rettes til Seksjonsleder Marianne Ramdal Nesset (tlf. 414 19 938)

Søk stilling

Vis flere stillinger: