Erfaren elektroingeniør søkes til prestisjeprosjekter for Bygninger, Oslo

COWI er et av Norges ledende rådgivende ingeniørselskap med over 1100 medarbeidere. Vi har kompetanse i verdensklasse innen teknikk, miljø og samfunnsplanlegging, basert på markedsområdene bygninger, industri og energi, miljø og samfunn, samferdsel og vann.

FirmaCOWI
FylkeOslo
Søknadsfrist11.03.2018

Vil du jobbe på Norges mest komplekse prestisjeprosjekter? De neste årene jobber vi sammen med bransjens mest ambisiøse byggherrer, entreprenører og rådgivere på prosjekter som Regjeringskvartalet, Politiets nasjonale beredskapssenter, Evenes kampflybase, Fornebubanen og fremtidens sykehus landet rundt. Vi søker nå en sivilingeniør eller ingeniør innen elektro/elkraft til vår avdeling for Bygninger i Oslo – Er du klar for nye utfordringer? Så les mer her.

EN ALLSIDIG OG FLEKSIBEL HVERDAG

Som erfaren elektroingeniør i COWIs får du ansvar for planlegging og prosjektering av elektrotekniske anlegg. Du utarbeider tekniske løsninger, tegninger og beskrivelser og står for dimensjoneringen av disse. Du vil også samarbeide tverrfaglig med andre fag. Din hverdag vil foregå både på kontor og på byggeplass.

COWI har et av Norges største og ledende fagmiljø innen elektroteknikk, med 60 dyktige ingeniører i Oslo og 180 samlet i COWI Norge. Vi vektlegger faglig kvalitet, godt samarbeid, fleksibilitet og evne til å dele kunnskap med hverandre høyt. Hos oss får du bruke og utvikle din fagkompetanse med varierte oppdrag innen helsebygg, flyplasser, datasenter, undervisningsbygg, næringsbygg, industrianlegg, høyspenningsanlegg og samferdsel.

Vårt fagmiljø har spisskompetanse innenfor områder som fornybar energi, energilagring, automatisering/ITB, belysning, nødstrøm og elektroteknisk sikring og sikkerhets- og ROS analyser. Som en del av vårt team vil du få en betydningsfull rolle i grensesnittet med andre fagspesialister og sterke generalister.

Med et stor spenn i prosjekter både i størrelse og faglig innhold vil du hos oss finne gode muligheter til å jobbe med spennende og faglig utfordrende oppgaver sammen med andre dyktige kollegaer.

DU KOMMER MED SOLID ELEKTROKJENNSKAP OG -ERFARING

Du er utdannet sivilingeniør eller ingeniør innen elektro, og du har minimum fem års bransjeerfaring.

I tillegg kan du gjenkjenne deg i flere av følgende utsagn:

 • Du har gode egenskaper når det kommer til å veilede medarbeidere, samarbeide flerfaglig, samt god prosess- og helhetsforståelse.
 • Du er opptatt av å kontinuerlig utvikle deg, og gjennom din fagkompetanse bidra til å skape gode helhetlige og fremtidsrettede løsninger.
 • Du er nysgjerrig, tilegner deg ny kunnskap raskt og trives med å dele den.
 • Du trives med å arbeidsoppgaver som har høy faglig kompleksitet.
 • Du er initiativrik og trives med ansvar.

Din kompetanse spenner blant annet over:

 • Beregning og dimensjonering av elektrotekniske anlegg
 • God kjennskap til relevant regelverk
 • God kjennskap til prosjekteringsprosesser og prosjektfaser
 • God tverrfaglig forståelse
 • Erfaring med bruk av BIM modell i prosjektering, Revit (Autocad/MagiCad)
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne.

COWI SOM ARBEIDSPLASS
COWI tilbyr en dynamisk og utfordrende arbeidsplass med gode utviklingsmuligheter. Du får jobbe med noen av Norges mest komplekse prosjekter og sterkeste fagmiljøer innen helsebygg, flyplasser og smarte og grønne bygg. Vi har et sterkt og tverrfaglig fagmiljø som setter høye krav til kompetanse og faglig integritet.

 • Hos oss får du i stor grad påvirke egne arbeidsoppgaver og prosjekter
 • Hos oss får du gode muligheter til kompetanseheving og egenutvikling gjennom prosjekter, kurs og mentorordninger
 • Arbeidsmiljø er viktig for oss, vi stiller alltid opp for hverandre, er rause og støtter hverandre. Vi har et godt arbeidsmiljø som vi verdsetter høyt, noe som også gjenspeiles i medarbeiderundersøkelser
 • Ledelse og ledelsestrening er et av COWIs fire satsingsområder. Vi jobber derfor systematisk med å utvikle lederferdigheter hos linjeledere og prosjektledere, slik at hver enkelt medarbeider skal oppleve sine ledere som en positiv drivkraft til eget engasjement, utvikling og prestasjoner.
 • Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser og gode pensjons- og forsikringsordninger.

Søknadsfrist: 11.03.2018

Arbeidssted: Oslo, Hasle/Løren

Kontaktperson: Birgitte Fuglum, seksjonsleder, tlf: 906 67 034

Søk stilling

Vis flere stillinger: