Er raske, gode planprosesser en utopi? Se frokostmøte på live bygg.no

Neptun Properties sto for 42 prosent av alle regulerte boliger i Oslo første halvår 2019. Nå stiller de på Bygg21s frokostmøte tirsdag 10. september på Sentralen i Oslo for å dele sin beste praksis.

– På Eiendomsutviklingsdagene i Larvik 29. august fikk vi vite at kommunene må gå ut av sitt gode skinn for å kunne klargjøre rammer og føringer fra kommunen og fra myndigheter med innsigelsesrett i forkant av oppstartsmøte for ny reguleringsplan. Et arbeid de er pålagt av staten. På den andre siden er eksemplene mange om utbyggere som heller ikke er godt nok forberedt til et klargjørende og godt oppstartsmøte. Å snuble i starten er et dårlig utgangspunkt for effektiv reguleringsplanprosesser, forteller direktør Sverre Tiltnes i Bygg21.

På Bygg21s frokostmøte 10. september vil Anders Gregersen fra Neptun sammen med Thor Olaf Askjer i Norsk Eiendom, Arthur Wøhni fra Bærum kommune, og ekspertene Aina Tjosås og arkitekt Martin Rasch Ersdal dele sin beste praksis og innlede til debatt.

Tiltak for å fjerne snubletråder i tilknytning til medvirkning, utbyggingsavtaler og samhandling blir presentert og debattert.

– Det er på høy tid å erstatte planverkets konflikter og omkamper med raske gode planprosesser, sier Tiltnes, som gleder seg til tirsdagens møte.

Frokostmøtet har fått tittelen «Hvordan erstatte planverkets konflikter og omkamper med raske gode planprosesser», og arrangeres på Sentralen i Oslo tirsdag 10. september kl 08:00 – 10:00.