1. juli stenger Hammersborgtunnelen og Vaterlandstunnelen på Ring 1 i Oslo. Det vil gi en krevende trafikksituasjon i Oslo. Halvard Gavelstad har ansvaret for løsningspakken i forbindelse med trafikkavviklingen under gjennomføringen av Ring 1 prosjektet. Foto: Hanna Johre / NTB. Foto av Halvard Gavelstad: Erik Larsstuen/ Statens vegvesen.

1. juli stenger Hammersborgtunnelen og Vaterlandstunnelen på Ring 1 i Oslo. Det vil gi en krevende trafikksituasjon i Oslo. Halvard Gavelstad har ansvaret for løsningspakken i forbindelse med trafikkavviklingen under gjennomføringen av Ring 1 prosjektet. Foto: Hanna Johre / NTB. Foto av Halvard Gavelstad: Erik Larsstuen/ Statens vegvesen.

Er ikke redd for at resultatet av jobben hans blir kø-kaos

El-bilene er kastet ut av kollektivfeltene og om en drøy måned stenger Ring 1. Halvard Gavelstad er ikke redd for å bli han alle forbinder med kø-kaos i Oslo.

– Jeg føler meg helt trygg på de planene vi har lagt og teamet som jobber med dette, sier Gavelstad til Byggeindustrien.

– Kan du kort forklare hva som nå skal skje i Oslo og hvorfor Vegvesenet mener det er viktig å stenge kollektivfeltene for el-biler?

– Vi må stenge Ring 1 helt fordi vi skal senke Hammersborgtunnelen åtte meter ned. Dette gjør vi for å terrorsikre tunnelen som ligger delvis under regjeringskvartalet. Når tunnelen stenges helt vil en mye større del av trafikken bli overført til Operatunnelen, som allerede i dag er på grensen av kapasiteten. Det betyr at vi må gjøre noen store grep for å styre trafikken i Oslo. El-bilforbudet i kollektivfeltene er en del av tiltakspakken, og er viktig for å sikre god fremkommelighet og kapasitet for busstrafikken, og vi håper tiltaket vil redusere trafikkmengden inn til Oslo fordi flere velger kollektivt.

– Og hva er din oppgave som prosjektleder for trafikk i Statens vegvesen?

– Jeg har ansvaret for løsningspakken vi har gått for i forbindelse med trafikkavviklingen under gjennomføringen av Ring 1 prosjektet. Dette er en stor oppgave som går langt utenfor det konkrete tunnelprosjektet fordi det berører hele transportsystemet i Oslo. Men jeg gjør ikke dette alene. Dette er et stort teamarbeid, som blant annet involverer mange dyktige folk fra ulike divisjoner i Statens vegvesen. Prosjektet har også en egen styringsgruppe som følger arbeidet, og vi samarbeider tett med kollektivselskapene for å legge til rette for et best mulig kollektivtilbud.

– Men er det ikke litt rart å være prosjektleder for trafikk når resultatet av jobben er kø-kaos?

– Nei, regjering og Stortinget har gitt Statens vegvesen oppdraget med å oppgradere og sikre Hammersborgtunnelen. Det innebærer helstenging av tunnelen og da er det en risiko for at det blir store køer. Vi må selvsagt gjøre best mulige tiltak og tilrettelegge for en best mulig helhet, men allikevel vet vi at trafikksituasjonen blir krevende, og den vil påvirke hele regionen.

– Er kø-kaos egentlig en riktig beskrivelse på trafikksituasjonen Statens vegvesen forventer i Oslo de neste tre årene?

– Det er en risiko for kø-kaos, men med de grepene vi nå gjør, tror vi køene vil reduseres vesentlig, og mange vil endre sine reisevaner Det blir mer kø, men hvor mye mer vet vi først når Ring 1 stenger og tiltakene er satt i drift. Vi kommer selvsagt til å følge situasjonen tett, ikke minst når trafikken tar seg opp igjen etter fellesferien.

– Et google-søk på Halvard Gavelstad og kø gir drøye 500 treff, vil det tallet øke fremover?

– Det er et interessant tall, og ja jeg tror nok det vil øke.

– Du forventer med andre ord at det vil bli en del negativ oppmerksomhet nå som det er innført midlertidig forbud mot el-biler i kollektivfeltene og når Ring 1-tunnelene stenges 1. juli?

– Ja, men det skal jeg håndtere. Jeg kan fint forsvare de planene vi har lagt, og de fleste har god forståelse for tiltakene.

– Blir det så ille som mange tror?

– Vi er opptatt av å få ut informasjon om at dette kan bli alvorlig dersom ikke mange følger oppfordringen med å reise kollektivt.

– Får du mange henvendelser fra folk som er irriterte på grepene som blir gjort og som er redde for kø-kaos?

– Nei, jeg opplever at det er stor forståelse for det som skal skje. Det er få som er sinte, men vi får mange mailer med spørsmål. De som er mest fortvilet er de som driver med varetransport og andre som ikke har mulighet til å reise kollektivt.

– Forbudet mot el-biler i kollektivfeltene skal gjelde helt til 2027. Kommer el-bilene noen gang tilbake til kollektivfeltet?

– Det ønsker ikke jeg å kommentere eller spekulere i. Et permanent forbud vil i så fall bety en forskriftsendring som Samferdselsdepartementet har ansvaret for.

– Er du en av de som må beregne mer kø-ståing fremover?

– Jeg reiser inn til Oslo med buss fra Nordre Follo, og vil sånn sett ha raskere fremkommelighet enn de som velger bil. Mitt klare råd er at alle som kan må vurdere muligheten for å reise kollektivt eller sykle og gå.

– Men du er ikke redd for kollektiv-kaos hvis mange tusen velger å parkere bilen?

– Jeg har stor tro på at buss- og jernbaneselskapene vil legge til rette for et best mulig tilbud. Dette er en stor mulighet for kollektivsiden, og vil bidra til nullvekstmålet for biltrafikken inn til Oslo. Håpet er at dette også gir varige virkninger etter treårsperioden. Oslo har et kollektivtilbud i verdensklasse, og det håper vi at så mange som mulig oppdager.

Intervjuet med Halvard Gavelstad ble gjort i forbindelse den faste spalten «Spørsmålet», som først ble publisert i magasinet Byggeindustrien.