Er i grunn alle problemers mor

Hvert eneste år er det mange prosjekter som både blir forsinket og langt dyrere enn planlagt. Det kan selvsagt være flere og sammensatte årsaker til at dette skjer.