Epiroc Norge-sjef Erik Kieding Presthus viser blant annet frem Smart ROC T25R under Vei og Anlegg.

Epiroc Norge-sjef Erik Kieding Presthus viser blant annet frem Smart ROC T25R under Vei og Anlegg.

Epiroc avduker sitt nye flaggskip, SmartROC T25 R

Epiroc presenterer den nye radiostyrte boreriggen, SmartROC T25 R, på Vei og Anlegg 2022.