Ronny Lund, Wiersholm, og Anne Cathrine Røed, Lagata er blant foredragsholdere på Entrepriseforeningens årsmøtewebinar.

Entrepriseforeningen inviterer til webinar med Back to back og rådgiveransvar på menyen - se live på bygg.no

Norsk forening for bygg og entrepriserett inviterer til gratis webinar 15. april.

Webinaret er et medlemsmøte med påfølgende årsmøte i Entrepriseforeningen, men er åpent for alle. Det går som en webinar fra klokken 9 til 10.45 og streames gratis.

Styreleder Øystein Seljeflot i Entrepriseforeningen opplyser at arrangøren kan by på et spennende program.

– Vi har fått med oss noen skikkelige tungvektere, blant andre advokatene Ronny Lund fra Wiersholm som skal snakke om Back to back og Anne Cathrine Røed fra Lagata som skal ta for seg en spennende Høyesterettsdom om rådgiveransvar, sier Seljeflot.

Og nettopp Back to back er den programposten som åpner webinaret. Dette er et begrep som er vanlig innen entreprise- og rådgivningskontrakter, hvor man gjerne snakker om back-to-back-kontrakter eller back-to-back-klausuler, og som ifølge Seljeflot tar seg at speiling av vilkår og konsekvenser i hovedkontrakten skal reflekteres i underentreprisekontrakten.

Sammen med Ronny Lund deltar også Wiersholm-advokat Ruben Skifjell Hoffgaard på denne programposten.

Advokat Anne Cathrine Røe i Lagata skal holde et innlegg hvor hun ser på prinsipielle betraktninger rundt Høyesterettsdom fra 20. november om rådgiveransvar (HR-2020-2254-A).

I foredraget vil hun ta for seg utgangspunktet for den relative reklamasjonsfristen, bortfall av reklamasjonsinnsigelsen ved passivitet samt synspunkter på bevisbyrden for profesjonsansvaret.

Webinaret avsluttes med en paneldebatt hvor BAHR-advokat og dr. juris Jan Einar Barbo og advokat i DLA Piper Norway Arne Engesæth svarer på spørsmål.

Møteledere er Øystein Seljeflot og advokat Marie Braadland i Grette, som også er påtroppende styreleder i Entrepriseforeningen.

I løpet av året har også Entrepriseforeningen ferdigstilt boken På rett grunn II, som inneholder juridiske artikler og aktuelle temaer.

Redaksjonskomiteen har bestått av BAHR-advokat og dr. juris Jan Einar Barbo, professor dr. juris Lasse Simonsen ved Universitetet i Oslo og førsteamanuensis Herman Bruserud, også UiO.