Illustrasjonsfoto: Skanska

Illustrasjonsfoto: Skanska

Entreprenørene ønsker forutsigbarhet for investeringene

Onsdag skal Stortinget behandle Nasjonal transportplan for perioden 2025. Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg (EBA) understreker viktigheten av forutsigbarhet for investeringene.

Kari Sandberg
Kari Sandberg

– Tidligere ble det kjent at opposisjonspartiene har blitt enige om syv prosjekter de ønsker å prioritere opp sammenlignet med regjeringen sitt forslag.EBA representerer 650 entreprenørbedrifter over hele landet, og for EBAs medlemsbedrifter er det viktig at vi kan stole på at det som ligger i NTP faktisk kommer ut i markedet og at alle parter må kunne stole på prioriteringene i NTP, sier fungerende administrerende direktør Kari Sandberg i EBA i en pressemelding.

De peker på at det er positivt at det er bred enighet om styrket finansierin av fylkesveiene og videreføring av den øremerkede tilskuddsordningen for vedlikehold av fylkesvei.

– EBA mener det er viktig med økte bevilgninger til vedlikehold slik at vedlikeholdsbehovet reduseres for jernbane, riksveier og fylkesveier, sier Sandberg.

Sandberg presiserer at forutsigbarhet er særlig viktig for alle bedriftene som foretar langsiktige investeringer i kompetanse og maskiner