Entreprenørene fornøyd med samferdselssatsing

Landets to største entreprenører er stort sett fornøyd med det nye statsbudsjettet, og trekker spesielt frem satsingen på samferdsel.

Arne Giske

– Vi er fornøyde med den økte satsingen som signaliseres innenfor samferdsel, og ikke minst med den oppgraderingen av vedlikehold det nå legges opp til, sier Veidekke-sjef Arne Giske i en kommentar til Byggeindustrien.

– Samtidig er vi nok litt overrasket over at regjeringen legges seg under vedtatte rammer i Nasjonal transportplan (-3 milliarder), noe som ser ut til å ramme større vegprosjekter, legger han til

Giske er også positive til signaler som er gitt om reformer for raskere utbygging av infrastruktur, men er litt overrasket over at dette ikke er konkretisert mer i budsjettet.

- I tillegg er vi positive til at det er satt av midler til arbeidet mot arbeidskriminalitet. Det må bli enklere å være seriøs, sier Veidekke-direktøren.

Ståle Rød

Administrerende direktør Ståle Rød i Skanska Norge er også positiv til den nye regjeringens første budsjett.

- Det er i tråd med forventningene. Spesielt glad er vi for tydeliggjøring av OPS- satsingen på vei, og ikke minst at det settes av hele 40 milliarder kroner til det nye investeringsfondet for infrastruktur. Det planlagte vegutbyggingsselskapet synes også å gå etter planen om etablering i løpet av 2015, sier Rød til Byggeindustrien.

- Vi er også glad for veivedlikeholdet har kommet skikkelig på regjeringens radar og får betydelig økte midler, legger han til.