Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner sto for overrekkelsen av prisen på konferansen Arctic Entrepreneur onadag. Foto: Kari Druglimo-Nygaard, MEF

Entreprenør Odd Steinar Hansen AS mottok prisen som Årets lærebedrift

Raufoss-bedriften Entreprenør Odd Steinar Hansen AS mottok onsdag prisen som Årets lærebedrift 2019.

Dette er en landsdekkende kåring i anleggsbransjen, og kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner sto for overrekkelsen av prisen på konferansen Arctic Entrepreneur.

Kåringen av Årets lærebedrift gjennomføres i samarbeid mellom Maskinentreprenørenes Forbund (MEF), Opplæringskontoret for anleggs- og bergfagene (OKAB) og Norsk Arbeidsmandsforbund.

Entreprenør Odd Steinar Hansen AS var én av seks bedrifter som var nominert til prisen.

– Kåringen viser nok en gang at anleggsbransjen har veldig mye å være stolt av når det gjelder oppfølging av lærlinger. Årets vinner er en inkluderende bedrift som er et eksempel til etterfølgelse for hele næringslivet, ikke bare vår bransje, sier Julie Brodtkorb, administrerende direktør i MEF i en melding til Byggeindustrien.

Her er juryens begrunnelse som kunnskapsministeren leste opp under overrekkelsen:
” Juryen vil innledningsvis konstatere at anleggsbransjen fortsetter å levere bedriftskandidater som holder svært høyt nivå. Alle kandidatene har fulgt opp lærlingene sine på måte som går langt utover det man normalt kan forvente fra en lærebedrift.


Når det gjelder årets vinner mener juryen det særlig er ett ord som oppsummerer bedriften: Inkluderende.

Læreperioden er for mange det første møte med arbeidslivet. Bedriften er bevisst at det faglige utbytte blir størst når opplæringen skjer innenfor trygge rammer. Det stilles tydelige krav, men kravene er individuelt tilpasset den enkeltes situasjon og lærlingene blir vist høy grad av tillitt.

Ledelsen i bedriften består av personer som nærmest har vokst opp i, og med, anleggsbransjen. I løpet av disse årene har de utviklet en bedriftskultur som handler om at alle fortjener en sjanse.

I stedet for å legge vekt på forhistorien lærlingene bærer med seg, eller eventuelle fysiske begrensninger og særskilte behov, er bedriften opptatt av å se potensialet i lærlingene.

Det som betyr noe er hva den enkelte kan utvikle seg til å bli i fremtiden, ikke hva hun eller han er i dag. Eksempler på denne kulturen er bedriftens samarbeid med NAV, og avtaler med lokale behandlingsinstitusjoner for å få personer tilbake i jobb.

Det å delta i arbeidslivet er tett sammenvevd med selvfølelsen til hver enkelt av oss, og som land og økonomi er vi avhengig av at alle får mulighet til å bidra. På sitt helt konkrete vis sørger Årets lærebedrift for at flere blir gitt en verdifull sjanse og færre faller utenfor. Juryen mener denne innsatsen bør verdsettes høyt - av bransjen og av samfunnet.”