19. februar 2018 raste gang- og sykkelbrua Bankebrua i Lindesnes ned i sjøen under oppføring. Nå er entreprenøren konkurs. Foto: Statens vegvesen

Entreprenør ansvarlig for brukollaps gikk konkurs - nytt bruprosjekt stopper opp

Alliansebygg AS er slått konkurs. Tilbakeviste krav og dagbøter fra Vegvesenet på Bankebrua i Mandal, som kollapset under bygging i 2018, ble for mye for den Mandal-baserte entreprenøren.

Fædrelandsvennen kunne skrive om konkursen onsdag, etter at nyheten først var omtalt i Lindesnes Avis.

19. februar 2018 kollapset gang- og sykkelbrua Bankebrua i Mandal under oppføring, og tok med seg fire personer i sjøen sammen med forskalingsmaterialer, armeringsjern og rundt 350.000 kilo betongmasse.

Alliansebygg var ansvarlig entreprenør på prosjektet, og fikk fornyet tillit fra Statens vegvesen for å fullføre brua innen 1. juni 2019. Snoren ble klippet over 13. juni, men arbeidet var ikke ferdig før 7. november, skriver Fædrelandsvennen.

Alliansebygg har senere fått tilbakevist et krav på 6,6 millioner fra Statens vegvesen for kontraktsarbeid og tilleggsarbeid. Entreprenøren har i tillegg fått 1,5 millioner kroner i dagbøter fra vegvesenet grunnet for sen levering.

– Ifølge selskapet selv dro dette prosjektet med seg problemer som har vart siden. Den utløsende saken var at de ikke ble enige med Statens vegvesen om sluttoppgjøret, sier bostyrer for konkursboet til Alliansebygg, Rune Kristen Stangeland, til Byggeindustrien.

16 Alliansebygg-ansatte har mistet jobben, men bostyreren forteller at flere allerede har fått tilbud om ny jobb andre steder.

Konkursen betyr blant annet stopp for byggingen av ny gangbru over Songdalselva i Kristiansand, skriver Fædrelandsvennen. Alliansebygg vant kontrakten om gangbrua sommeren 2019 foran tre andre entreprenører med et tilbud på 13,5 millioner kroner, ifølge en artikkel på N247.no.

Stangeland forteller at entreprenøren kun skal ha vært involvert i ett annet anleggsprosjekt da de gikk konkurs, og ettersom de her var underentreprenør og svært nær ferdigstillelse, skal ikke konkursen medføre like store problemer for prosjektet.

Konkursboet jobber nå med å få oversikt over Alliansebyggs kreditorer, hvor banken er den klart største.

– Vi har ikke oversikt over hvor mange underentreprenører som står som kreditorer, men vi prøver nå å få oversikt over kravene. De vil i alle fall overstige åtte millioner kroner, sier Stangeland.