Enorme utviklingsmuligheter på Lillestrøm

Høsten 2016 vedtok Stortinget at Forsvaret skal forlate Kjeller flyplass innen utgangen av 2023. Dermed åpner det seg opp enorme utviklingsmuligheter like inntil Lillestrøm sentrum - og som vil gi romeriksbyen en helt ny dimensjon.

Skjebnen til Kjeller flyplass har vært diskutert i årevis. Enkelte har ønsket å bevare den gamle flyplassen, mens andre har pekt på at det er dårlig utnyttelse av et så stort område like ved sentrum til vekstbyen Lillestrøm – og at dette området må videreutvikle fra dagens flyplass.

Kjeller var i sin tid en travel flyplass, som ble bygget allerede i 1912, og var dermed Norges første flyplass. Denne utviklet seg etter hvert til å bli en viktig militær flyplass, ikke minst ble den bygget opp under andre verdenskrig. Forsvaret er fortatt tungt til stede, men flystripen brukes ikke minst av flyentusiaster i sine småfly – og flyplassen er viktig for mange i så måte.

Det var likevel en riktig beslutning Stortinget gjorde i 2016 ved legge ned flyplassen, og dermed åpne opp for en ny tid for området. Nå er planene for fremtidig bruk av tomtearealet etter hvert i ferd med å bli utarbeidet, og her er det også fornuftig å sikre at det historisk viktige flymiljøet på Kjeller på et eller annet vis videreføres og blir en del av den videre utviklingen av området.

Det ligger an til en storstilt boligutbygging, men det burde også være muligheter for andre bygningstyper som naturlig har sin plass i et slikt utviklingsområde. Tomten skal totalt være på rundt 1.100 mål, omtrent dobbelt så stort som Lillestrøm sentrum. Forsvaret selv eier mesteparten, rundt 1.000 mål, mens Aspelin Ramm har kjøpt rundt 92 mål. Sistnevnte er allerede i planleggfasen for videre bruk av sitt areal. I løpet av sommeren skal blant annet tolv studenter fra hele landet utvikle en konseptstudie for «Kjeller 2023», sammen med Sweco og Aspelin Ramm Eiendom.

Nedre Romerike, og da i særdeleshet Lillestrøm, har vært i enorm utvikling de siste tiårene. Byen ble tidligere omtalt om en sovende by, men med utbyggingen av Romeriksporten skjedde det mye. Romeriksporten medførte at det bare tar ti minutter med tog fra Lillestrøm stasjon til Oslo S. Dermed ble romeriksbyen nærmest bygget sammen med hovedstaden og ligger mye nærmere i tidsavstand enn mange bydeler i Oslo. Dette har i sterk grad bidratt til at veksten har vært eksplosiv de siste 15 årene. Innbyggertallet vokser raskt, og det har vært en omfattende utvikling av næringsliv og annet kulturliv – som også har medført at boligprisene har steget kraftig. Dette er en utvikling som også bare vil fortsette med den korte avstanden til både Oslo og Gardermoen. Dermed hadde en utvikling av Kjeller uansett etter hvert tvunget seg på, og dette området som nå blir tilgjengelig er avgjørende for den videre utviklingen av byen. Når de første boligene står klare er ikke godt å si, men det er virkelig et spennende område man etter hvert får muligheten til å utvikle, og vi vil tro kjøperne nærmest står i kø for å sikre seg de verdifulle tomteområdene fra Forsvaret.