Enoksen vil vite hva navneskiftet koster

Olje-og energiminister Odd Roger Enoksen (Sp) krever et konkret svar på hvor mye et eventuelt navneskifte for Statoil vil koste.

Det politiske presset for å beholde Statoil-navnet øker, men Enoksen er ikke klar for å flagge sitt syn. Det er en fryktelig vanskelig sak, sier Enoksen til Dagsavisen. Han fastslår imidlertid at alle fakta og alle kostnader ved et eventuelt navneskifte må på bordet før regjeringen tar stilling til saken. SVs medlemmer i Stortingets energi- og miljøkomité og næringskomiteen hadde onsdag samtaler med SVs parlamentariske leder Inge Ryan. Vår holdning er helt klar, og det vil også være holdningen til hele SVs stortingsgruppe, sier SVs stortingsrepresentant Akhtar Chaudhry til Dagens Næringsliv. Han mener et navneskifte vil innebære at en bruker veldig mye av statens penger for å pleie et par menneskers ego. Chaudhry sikter til Hydro-toppenes kategoriske avvisning av navnediskusjonen. Hydro-sjef Eivind Reiten og styreleder Jan Reinås vil ha Statoil-navnet bort for å unngå at det fester seg et inntrykk av at Statoil har slukt Hydro med hud og hår.