ENØK-kalkulator for næringsbygg

AF Gruppen introduserer en ny ENØK-kalkulator for næringsbygg på afgruppen.no.

Kalkulatoren gir byggeiere og eiendomsforvaltere en enkel oversikt over potensialet for å redusere energikostnadene.  

I dag utgjør norske næringsbygg omlag ca 120 millioner m2. Energi til drift av norske bygninger utgjør hele 82 Twh i et normalår, eller 38% av landets totale energiforbruk utenom kraftkrevende industri.

- AFs beregninger viser at de fleste næringsbygg har et energisparingspotensial på minst 20 prosent. Mange av våre kunder blir overrasket når de blir gjort oppmerksom på hvilke beløp de kan spare ved enkle investeringer og tiltak som effektiviserer energibruken. Den nye ENØK-kalkulator gir kundene selv en mulighet til å beregne og vurdere nivået på eget energiforbruk. AF kan bidra til å redusere energibruken i nærinsbygg, samt omlegging til fornybar energi. AF tilbyr garantert energisparing. Til sammen har våre kunder spart energi tilsvarende to Alta kraftverk, skriver entreprenøren i en pressemelding.

ENØK-kalkulatoren beregner omtrentlig hva bedriftens årlige energiforbruk bør ligge på basert på type bygg, kvadratmeter og geografisk beliggenhet. Ved å registrere dagens energikostnader får du oppgitt bedriftens sparepotensial.
ENØK-potensialet er basert på følgende faktorer:

• Klimatiske forhold i ulike deler av landet
• Ulike typer bygg
• Antall kvadratmeter /bygningsmasse i kvadratmeter

Prøv kalkulatoren her