Enighet om Bergen Bydrift-salg

Bergen kommune har inngått avtale om å selge kommunens aksjer i Bergen Bydrift AS til KB Vest AS. Byrådet skal endelig godkjenne avtalen i løpet av november.

Avtalen mellom Bergen kommune og KB Vest AS er inngått etter at det er gjennomført en selskapsgjennomgang av Bergen Bydrift AS (Bydrift). KB Vest er et datterselskap av KB Gruppen Kongsvinger AS (KB). Det er tatt forbehold om at byrådet godkjenner avtalen, samt at foretaksovertagelsen er betinget av godkjennelse fra Konkurransetilsynet.

Bydrift har historie som en del av kommunens tekniske tjenester tilbake til 1855. I 2004 ble virksomheten omdannet til kommunalt foretak, og i 2009 til et heleid kommunalt aksjeselskap. Selskapet opererer innen virksomhetsområdene renhold av utendørs-arealer, veivedlikehold, entreprenørtjenester og anleggsgartnertjenester.

Ved utgangen av 2014 har Bydrift hatt seks år med direktetildelte kontrakter fra kommunen, og selskapet har hatt rimelig tid til å foreta viktige tilpasninger med henblikk på å gjøre organisasjonen konkurransedyktig. Bydrift hadde i 2013 en omsetning på 215,5 millioner kroner.

Verdsatt til vel 45 millioner

Bydrift er i avtalen verdsatt til mellom 45 og 50 millioner kroner. Prisen er fastsatt etter at Bergen kommune fikk utbetalt et utbytte på 15,5 millioner kroner etter ordinær generalforsamling i 2014.

KB ble etablert i 1965, og er med ulike datterselskap i dag engasjert innenfor de fleste virksomhetsområder innen bygg, anlegg og entreprenørtjenester. KB hadde i 2013 en konsolidert omsetning på NOK 3,1 mrd. De viktigste markedene for KB er Skandinavia, men det er også noe virksomhet i andre europeiske land.

Satser i Bergen

Bydrift vil inngå i KBs satsing i Bergensregionen. Bergen kommune betrakter KB som en strategisk og langsiktig industriell eier i Bydrift.

Avtalen med KB Vest AS er fremforhandlet innenfor rammen av det vedtak som tidligere er truffet av bystyret i Bergen. Det innebærer blant annet at de ansatte har rett til å få kjøpe inntil 20 prosent av aksjene i selskapet.

Saken vil bli sendt frem til behandling i byrådet i november 2014.