Enighet i verkstedindustrien

Fellesforbundet og Teknologibedriftenes Landsforening kom i natt til enighet i verkstedoverenskomsten. Man har derfor ungått streik, og dette resultatet var viktig for de øvrige forhandlingene som er i gang.

Partene er enige om et generelt tillegg på 2 kroner og 75 øre i timen, bedriftsvise drøftinger av tjenestepensjon og økt offshoretillegg. Det blir ingen endring av normalarbeidsdagen. Forbundsleder i Fellesforbundet Kjell Bjørndalen mener at det anbefalte meklingsforslaget er det maksimale av hva man kunne oppnå i årets lønnsoppgjør. Vi har fått et generelt tillegg på kr. 2,75 som vil bidra til en klar forbedring av kjøpekraften for medlemmene og tjenestepensjon er for første gang nedfelt i Verkstedoverenskomsten. Det skal forhandles med mellomoppgjøret i 2003 på vanlig måte, ikke som i unntaksåret 2001. Alt i alt mener jeg og et samlet forhandlingsutvalg, at dette er et resultat som vi kan leve med i perioden og som bedriftene kan leve med. Jeg vil gjerne understreke det siste at bedriftene kan leve med resultatet. Det er viktig fordi det aldri er noe mål for oss å forhandle fram et resultat som gjør at bedriften gir opp og stenger porten. Det som foreligger er ingen trussel mot norske arbeidsplasser eller norsk økonomi, understreker han. Forslaget skal ut på uravstemning blant Fellesforbundets medlemmer, med svarfrist 30. april.