Fra styremøtet i det interkommunale plansamarbeidet E18 Dørdal-Grimstad, Brokelandsheia 14.februar 2020. Foto: Nye Veier.

Enige om bompengeopplegg for nye E18 Dørdal-Tvedestrand

Strekningen E18 Dørdal-Tvedestrand skal bygges ut. I sitt møte fredag 14. februar vedtok styret for det interkommunale plansamarbeidet E18 Dørdal-Grimstad enstemmig å anbefale Nye Veier sitt opplegg for bompengefinansiering.

– Dette er en milepæl i arbeidet med utbygging av ny E18 fra Dørdal til Tvedestrand. Vi er tilfredse med at styret for det interkommunale plansamarbeidet anbefaler kommunene å vedta opplegget for bompengefinansiering. Vi mener at vi har lagt fram et godt konsept som sikrer tilstrekkelig finansiering av utbyggingen. Når de seks berørte kommunene etter all sannsynlighet vedtar dette opplegget i løpet av våren, er vi nok et viktig skritt nærmere utbygging. Både Nye Veier og kommunene ønsker rask utbygging og her er vi på det samme laget, sier Magne Ramlo, prosjektdirektør E18 Langangen-Grimstad, i en pressmelding.

– Vi ønsker ny vei raskt og er klare på at bompengefinansiering er nødvendig for utbygging av nye E18 i vår region. I møtet fikk vi en god gjennomgang av hvordan Nye Veier ser for seg bompengefinansieringen. Når vi skal videre med politisk behandling i våre kommuner er jeg opptatt av god forankring. 2. mars skal vi ha møte med alle formannskapene som inngår i det interkommunale plansamarbeidet. Jeg er glad for at vi i dag har vedtatt å anbefale våre kommunestyrer å vedta Nye Veier sitt bompengeopplegg, sier Per Kristian Lunden, styreleder for det interkommunale samarbeidet og ordfører i Risør.

I løpet av våren skal altså Bamble, Kragerø, Risør, Tvedestrand, Gjerstad og Vegårshei kommuner fatte vedtak om bompengefinansiering. Deretter skal Agder fylkeskommune og Vestfold og Telemark fylkeskommune fatte vedtak om lånegarantier. Vedtakene er en del av saksgrunnlaget for bompengeproposisjonen som skal behandles i Stortinget til høsten, melder Nye Veier.

– Det er veldig viktig for kommunene at fylkeskommunene følger opp med lånegarantier. Uten det kommer vi ikke videre med E18-utbyggingen, sier Lunden.

Den anbefalte løsningen er basert på at Nye Veier kutter kostnadene på prosjektet med om lag en milliard kroner sammenlignet med kostnadsberegningene for den vedtatte kommunedelplanen E18 Dørdal-Grimstad. Dette gir gevinster i form av lav bompengeandel og reduserte rentekostnader, skriver Nye Veier i meldingen.

– Vi ønsker mest mulig trafikk på den nye veien. Det er god samfunnsøkonomi, og det gjør at flest mulig brukere får nyttegevinster i form av redusert reisetid og høyere trafikksikkerhet. Trafikanter kan velge andre veier og det er det vi kaller lekkasje. Siden den nye veien gir redusert reisetid og en stor del av trafikken er gjennomgangstrafikk så vil 90-95 % av trafikantene på E18 Dørdal-Tvedestrand velge å bruke nye E18. Bompengefinansieringen vi anbefaler bygger på prinsippet om at en betaler en lik kilometerpris og at en betaler for den lengden en kjører. Bompengekonseptet som i dag er vedtatt anbefalt av styret, gir reduserte rentekostnader og er mer robust for endringer ettersom inntektene kommer tidligere. Dette er positivt for fylkeskommunene som skal være lånegarantister, sier Arild Nygård, fagansvarlig for veifinansiering i Nye Veier.

Forslaget fra Nye Veier innebærer at det blir satt opp fem bomstasjoner og nedbetalingstiden er 15 år. Bompengetaksten blir to kroner per kilometer for lette personbiler, og så får en 20 prosent rabatt dersom en har brikke og abonnement. Det blir ikke bomstasjoner på sideveinettet. Det er E18 Dørdal-Fylkesgrensa og E18 Pinesund-Tvedestrand som skal bygges ut først. Dette ble klart etter at styret i Nye Veier i desember vedtok å prioritere E18 Dørdal-Tvedestrand for utbygging, melder Nye Veier.