Enhetsleder Plan, landbruk og miljø

Inderøy er en livskraftig landbruks- og kulturkommune i sentrum av Trøndelag, med «Best – i lag» som visjon. Kommunen har et areal på 365 km2 og har ca. 6.800 innbyggere. Inderøy er en velfungerende kommune, med gode tjenestetilbud og dyktige medarbeidere. Det er ca. 580 ansatte i kommunen fordelt på ca. 430 årsverk. Enheten Plan, miljø og landbruk har en sentral rolle i kommunens overordnete strategiske planlegging. I denne sammenheng spiller man på lag med kommunens administrative og politiske ledelse. Dette vil si at man som enhetsleder for enheten kan være med på å påvirke både lokale og regionale utviklingsprosesser.

Inderøy kommune ligger sentralt i Innherred med Steinkjer, Verdal og Indre Fosen som nabokommuner. Kommunen har et stort fokus på vekst og utvikling, og det er etablert et utstrakt interkommunalt samarbeid, blant annet med Steinkjer, Snåsa og Verran i Inn-Trøndelagssamarbeidet.

Firma Inderøy kommune
FylkeTrøndelag
StedInderøy
Søknadsfrist30.06.2019

Innenfor enheten Plan, landbruk og miljø er det ledig 100 % stilling som enhetsleder fra 01.08.2019. Enheten består for tiden av 7 årsverk.

Enheten for plan, landbruk og miljø jobber tett på kommunens innbyggere, politikerne og den øvrige delen av kommunens administrasjon.

Viktige forvaltningsoppgaver er kommuneplan/ arealplaner og byggesaker etter plan og bygningsloven, kart/ geodata/ oppmåling, landbruksforvaltning samt ansvar for kommunens miljøoppgaver.

Inderøy kommune er inne i en større omorganiseringsprosess. Organisatorisk plassering av stillingen og utforming av stillingens innhold kan dermed endres.

Arbeidsoppgaver som er tillagt stillingen:

 • Faglig lederansvar innenfor plan, byggesak, oppmåling, landbruk og miljø.
 • Saksbehandling med hovedvekt på kommuneplan og arealplanlegging.
 • Drifts- og utviklingsansvar for enheten, bl.a. innenfor personal og økonomi
 • Stillingen kan tillegges andre oppgaver innenfor enhetens ansvarsområde etter behov.

Kvalifikasjoner:

 • Planfaglig utdanning fra universitet/ høyskole.
 • Kjennskap/erfaring fra offentlig forvaltning innenfor plan- og bygningslov.
 • Ledererfaring – gjerne med personal/ økonomiansvar.
 • Evne til å jobbe selvstendig og i team.
 • God skriftlig og muntlig framstilling.

Personlige egenskaper:

 • God rolleforståelse i samspillet mellom administrasjon, politikk og fag.
 • Ryddig og strukturert.
 • Gode samarbeidsevner og godt humør.
 • Personlig egnethet blir tillagt særlig vekt.

Vi kan tilby:

 • Godt arbeidsmiljø i et bredt fagmiljø.
 • En gjeng med dyktige medarbeidere som til enhver tid gjør sitt beste for å bidra til kommunens samfunnsutvikling
 • Lønn i henhold til gjeldende avtaleverk avhengig av kvalifikasjoner og praksis.

Ytterligere spørsmål om stillingen kan rettes til enhetsleder eiendom og kommunalteknikk Erlend Rotmo Slapgård, tlf. 984 62 474, epost: Erlend.Rotmo.Slapgard@inderoy.kommune.no, rådmann Peter Ardon tlf. 473 81 707 epost: peter.ardon@inderoy.kommune.no eller
Hege Svendsen, Fremo Rekruttering, tlf. 905 87 920, hege@fremobemanning.no.

Alle henvendelser til FREMO vil bli behandlet konfidensielt, også overfor oppdragsgiver i innledende runde om ønskelig.

Søknadsfrist 30. juni. Søk på stillingen via http://fremobemanning.no/ledige-stillinger/

Vis flere stillinger: