Engeviken

Engeviken

Sted: Askøy

Prosjekttype: Nybygg

Entreprisekostnad eks mva: 38 millioner kroner (inkl grunnarb trinn 2)

Bruttoareal: 2.500 kvm

Byggherre: Backer Bolig

Totalentreprenør: Backer Entreprenør

Arkitekt: SE-Arkitektur

Rådgivere: RIB: Artec - RIV: FBT (også utf) - RIE: Bergen ElektroAutomasjon (også utf) - Utvendig VA: Arne Haugen - RIBr: Sweco

Underentreprenører og leverandører: Sprengning: Sprengningsteknikk - Betongarbeider: Brødrene Rio - Betongelementer: Førde Sementvare - Stål og Q-dekke: Fana Stål - Tømmer og glass/aluminium: Åsane Byggmesterforretning - Taktekking og isolering: Protan Tak - Maler: Brødrene Blindheim - Parkett: Bo Andren - Mur og flis: Murmester Aastvedt - Lev fliser: Odin Flissenter (ue for Aastvedt) - Blikkenslager og beslag: Eirik Jordan - Utv VA anl og innv rør: Sartor VVS - Køkken: Designa - Vedovner: AS Varme - Lås og beslag: Låsservice - Garasjeport: Portmakeren - Utvendige sikringsgjerder: Heldals Gjerdefabrikk

Med kubiske former, hvitmalte betongvegger med mørkebrune kontraster og oransje på vinduene gir boligprosjektet Engeviken på Askøy assosiasjoner til bygg på solfylte greske øyer.

Engeviken ligger på Skarholmen sørvest på Askøy. Første byggetrinn i boligprosjektet Engeviken på Askøy omfatter fem bygg med 17 leiligheter med utsikt over den vestlige innseilingen til Bergen. Tiltakshaver er Backer Bolig AS. Byggene er tegnet av SE-Arkitektur og ført opp i totalentreprise av Backer Entreprenør. Daglig leder Anita Nysæther Kristiansen i Backer Bolig forteller at første byggetrinn har en entreprisekostnad på 38 millioner kroner eks mva. – Da er grunnarbeidene for andre byggetrinn på tre bygg med 12 leiligheter medregnet. Grunnarbeidet startet i januar 2008. Leilighetene i trinn en har blitt overlevert fra 20. april i år.

17 leiligheter
Tomten var opprinnelig på 18 mål, er kupert og har fjellgrunn. Av dette er 4,5 mål nå skilt ut til en småbåthavn med inntil 30 plasser der beboerne har fortrinnsrett til kjøp av båtplass. Reinert Forland i Backer Entreprenør forteller at cirka 6.000 kubikkmeter fjellmasser er sprengt bort. – Vi har kjørt bort 4.500 kubikkmeter mens resten er brukt til fylling på tomten. 
   
De 17 leilighetene varierer fra 58 til 100 kvadratmeter. Snittpris ved salg var cirka 40.000 kroner per kvadratmeter. Da er plass i garasjeanlegg inkludert.
   
Nysæther Kristiansen beskriver standarden som høy, med blant annet integrerte hvitevarer. – Mange av kjøperne har gjort store endringer ut fra standardløsningene. Alle leilighetene har terrasser eller balkonger, garasjeplass eller carport Utsikts- og solforholdene i Engeviken er meget gode. På fellesarealene til Engeviken Sameie er det flere lekeareal hvorav en inngjerdet lekeplass, ballplass, natursteinsmurer og fin beplantning med krypeiner, vår- og høstlyng, amerikanske blåbær, eføy og rododendron. 

Betongbygg

Byggene er rektangulære og har bærende vegger av betongelementer. Etasjeskillerne er i plasstøpt betong, noe som gir meget god lyddemping. Takene er flate, isolerte og tekket med folie. Fasadene består av hvitmalte betongelement med innslag av liggende dobbelfalset trekledning og vinduer i glassbyggestein.
 
Oppvarming skjer med elektrisitet og vedovner. Ventilasjonsanleggene er balanserte og har varmegjenvinning. Det er i stor grad brukt lavemitterende materialer. Det har blitt praktisert rent bygg i byggeperioden. Ifølge Forland fikk elementene tørke godt ut. – Vi kontrollerte at byggene var tørre med fuktmåler før innredningsarbeidene startet.
   
Levetid og vedlikehold har vært viktig ved prosjektering og oppføring av Engeviken. Alle byggene har store takutstikk, noe som beskytter vegger og vinduer mot slagregn, og tre-/aluminiumsvinduer. Utvendige trapper og rapoer er flislagte.

900 tonn
Førde Sementvare har levert isolerte betongelementer til Engeviken.     Salgs- og markedssjef Per Rune Kårstad sier at bedriften har levert 2.200 kvadratmeter veggelementer, 80 kvadratmeter balkongelementer og 50 kvadratmeter svalgangselementer. – Total vekt er 900 tonn og elementene ble fraktet på 35 trailerlass. Dette har vært et kjekt og ryddig prosjekt å levere til. Vi har samarbeidet med Backer i mange år. En god del av produksjonen vår går til prosjekter i Bergen og Hordaland.

Ingen skader

Nysæther Kristiansen sier at byggingen har gått greit. Cirka 30 personer var med da aktiviteten var på topp. Det har ikke vært noen skader under byggearbeidene.
   
Sorteringsgraden for byggavfall er på ca 60 prosent. Nysæther Kristiansen sier at både Backer Bolig og Backer Entreprenør gjennom dette prosjektet har fått økt kompetanse på boligbygging. – Vi har blant annet lært å ikke undervurdere tidsforbruk knyttet til kundedialog på dette med skreddersøm av leilighetene. For fremtidige boligprosjekter vil vi ha et langt mer aktivt forhold til tilvalgslister og tidsfrister for endringer.
   
Sivilarkitekt Stig Eide i SE-Arkitektur forteller at den største utfordringen var å introdusere bygg i et organisk og flott miljø. – Byggene har en klar kontrast til omgivelsene. Vi har tegnet enkle bygg med rene linjer og plassert dem i soner slik at det blir optimal utsikt. Mellom byggene er det tun med grønne lunger og mye naturstein. Byggene har smale vinduer mot tunet og store vinduer mot utsikten. Trapperommene er transparente trapperom og gir følelse av luft og utsikt.

Tekst og foto: Ole Harald Dale