Energiingeniør - forstudier

AF Energi AS er et selskap i AF Gruppen. Vår virksomhet er etablert i Oslo, men vår kundeportefølje omfatter bygg og industri over hele Norge. Vi hjelper våre kunder med effektiv energibruk, lokal energiproduksjon og oppfølging av energiløsninger. Dette gjøres gjennom overvåking, driftsoptimalisering, nye tekniske løsninger og servicekontrakter.

Vi består i dag av om lag 130 sivilingeniører, ingeniører og serviceteknikere. AF Energi er en innovativ og høyt kvalifisert totalteknisk entreprenør som leverer varme og kjøleanlegg, sanitær, ventilasjon, elektro og automasjon. Vi fokuserer alltid på tiltak som gir lønnsomhet for kundene, men også for miljøet. På den måten ønsker vi å bidra i stadig større grad til samfunnets grønne omstilling.

FirmaAF Energi
FylkeOslo
Søknadsfristsnarest

AF Energi består av over 160 energi-entusiaster over et bredt spekter av kompetanse innen energiløsninger for bygg og industri. Medarbeidertilfredsheten er høy, og miljøet preges av bratte læringskurver gjennom godt samarbeid på tvers av fag.

Ingen aktør i landet har levert flere sparte kWh i prosjekter med resultatgaranti enn oss, og vi utvikler hele tiden arbeidsmetodene og løsningene, for eksempel ved nye forretnings­modeller for energisentraler og smartere utnyttelse av digitale verktøy.

En av våre styrker er at vi leverer tjenester og løsninger gjennom hele tidsløpet for et bygg, fra mulighetsstudier via entrepriser og til løpende service og oppfølging. I hver av disse fasene bygger vi på innsikt i de øvrige fasene, slik at resultatene er godt forankret i virkeligheten.

Vi opplever økende etterspørsel over hele spekteret, og søker nå etter energiingeniør til vårt team innen forprosjekter.

Typiske arbeidsoppgaver:

  • Gjennomføre forstudier knyttet til energiløsninger for planlagte og eksisterende bygg
  • For planlagte bygg: Estimere varme- og kjølebehov, vurdere egnede energikilder og hovedkomponenter i et energianlegg og utvikle business caset for et evt. energiselskap
  • For eksisterende bygg: Foreta befaringer og målinger, og vurdere og prioritere tiltak for energibesparelser ut fra lønnsomhet og bærekraftsmål
  • Oppdragene løses i team med kolleger med utfyllende kompetanse, og i tett dialog med kundene
  • Du vil også få mulighet til å følge prosjektene inn i gjennomføringsfasen, både for å få gode overganger mellom fasene og for å utvikle viktig helhetsforståelse

Vi ønsker deg som:

  • Er analytisk personlighet og har god skriftlig og muntlig formidlingsevne
  • Motiveres av å kombinere utfordring av nåværende arbeidsmåter og løsninger med å utnytte det beste av det vi har i dag
  • Evner å etablere gode relasjoner, blant annet gjennom å søke å forstå kundenes eller kollegaenes behov så klart som mulig
  • Setter høye krav til kvalitet
  • Arbeider på en systematisk og ryddig måte

Kvalifikasjoner:

Vi ser etter deg som har bachelor eller master innen energifag og minimum 2-4 års relevant arbeidserfaring.

Vi tilbyr:

Vi tilbyr et sterkt og ungt fagmiljø som utfordrer bransjen, og med store utviklingsmuligheter både faglig og personlig. Arbeidsplassen er AF sitt hovedkontor på Helsfyr, før vi flytter til moderne Construction City når det står klart i 2025. Dette blir et av de viktigste samlingspunktene for bransjen. I AF vil du også få anledning til å ha eierandeler i bedriften i form av et aksje- og opsjonsprogram.

Kontaktperson

Per Just Skaret

Prosjektdirektør

Telefon 922 82 553

Søk stilling

Vis flere stillinger: