Arkitekt hos Transborder Studio prøveplasserer Energihuset i Lillestrøm. Foto: Akershus Energi
Arkitekt hos Transborder Studio prøveplasserer Energihuset i Lillestrøm. Foto: Akershus Energi

Energihuset i Lillestrøm nærmere realisering

Akershus Energi og OBOS Eiendom har denne uka sendt inn planinitiativ for prosjektet Energihuset til behandling i Lillestrøm kommune.

I mai 2020 inngikk Akershus Energi en avtale med Lillestrøm kommune om bruk av tomten som ligger inntil jernbanen mellom NOVA (Norges Varemesse) og Lillestrøm stasjon. Etter en konkurranse mellom fire arkitekter er Transborder Studio valgt som prosjektets arkitekt. Energihuset i Lillestrøm skal etter planen stå ferdig i 2026, og blir Akershus Energis nye hovedkontor. OBOS Eiendom er den andre store partneren i utviklingsprosjektet.

Arkitekten har så langt konsentrert arbeidet om form og plassering av bygget. Neste steg i prosessen er å utforme byggets fasader og arealer, skriver Akershus Energi i en pressemelding.

- Energihuset har inngått intensjonsavtale om at prosjektet skal være et Futurebuilt-forbildeprosjekt. Bygget skal også sertifiseres minimum BREEAM EXCELLENT, og tar sikte på å bli det mest bærekraftige bygget i Lillestrøm, sier daglig leder Erik Lindseth i Energihuset Lillestrøm i meldingen.