Prognosesenterets statistikk viser at en brukt enebolig nå koster i gjennomsnitt litt over 4 millioner kroner, mens en leilighet koster i underkant av 3,7 millioner. Illustrasjosnfoto

- Enebolig gir dobbelt areal for samme sum

Boligtypen har stor betydning for hvor mye plass man får for pengene, viser en fersk analyse fra Prognosesenteret. Å velge enebolig gir som regel en betydelig kjøpsrabatt.

En brukt enebolig koster nå i gjennomsnitt litt over 4 millioner kroner, mens en leilighet koster i underkant av 3,7 millioner, ifølge Prognosesenterets statistikk.

– Men gjennomsnittlig størrelse for eneboliger er drøyt 160 kvadratmeter, mot 65 kvadratmeter for leiligheter, så eneboligen gir generelt sett mer enn dobbelt så mye areal for pengene, sier Kåre Elnan, senioranalytiker i Prognosesenteret i en pressemelding.

Omregnet i pris per kvadratmeter koster eneboliger i gjennomsnitt rundt 25.100 kroner, mens en brukt leilighet koster nesten 56 500.

Geografiske forskjeller kan imidlertid bety vel så mye for prisen som boligtypen, ifølge Sture J. Pettersen, president i Norsk takst.

– I Oslo koster en brukt enebolig nå i gjennomsnitt 13,3 millioner kroner, og har en kvadratmeterpris på over 66 000. I innlandet er snittprisen 2,6 millioner, og prisen per kvadratmeter drøyt 18 100 kroner, sier Pettersen i meldingen.

Boligmarkedet består i virkeligheten av mange, mindre og egenartede markeder påpeker han.

Det kan også være varierende prisforskjeller mellom nye og brukte boliger i samme område.

Kåre Elnan i Prognosesenteret mener det er viktig at boligutviklere har god lokal forståelse for hva slags typer boliger det er behov for, og hvem man skal bygge for.

– Betalingsevnen blant potensielle kjøpere må tillegges vekt for å etablere et tilbud som treffer godt. Derfor er prisnivået for brukte boliger i samme nærområde en faktor man må ta med i beregningen, sier han i meldingen.