Bent Nygren

Endringer i Cramo Norge

Styret i Cramo Norge har avtalt med administrerende direktør Bent Nygren at han fratrer sin stilling på grunn av at de har ulikt syn på strategien og tiltak videre.

Nygren er tilgjengelig for selskapet i noen måneder fremover. Camilla Hensäter, som er leder for modulvirksomheten i Sverige, er utpekt som fungerende adm. dir. for Cramo AS.

- Siden Bent kom ombord i Cramo har selskapet forbedret både sin operasjonelle effektivitet og driftsmarginen har økt vesentlig. Tiltakene som er gjennomført har vært krevende for organisasjonen samtidig som Cramo har styrket sin markedsposisjon og er godt rigget for fortsatt lønnsom vekst.

Jeg ønsker å takke Bent for hans vesentlige bidrag til veksten Cramo Norge. Bent har spilt en avgjørende rolle i gjennomføringen av konsernets forbedringsprosjekter. I tillegg til oppkjøp og integrering av flere selskaper har Cramo vokst organisk og viser en meget god resultatforbedring sier Cramo sin skandinaviasjef, Erik Bengtsson.

Nygren vil fremover arbeide ut fra konsulentselskapet Nycon.