Endelig avklaring av bybanetraseen?

Utbyggingen av Bybanen i Bergen har vært en suksess, men det har ikke skjedd uten noen diskusjoner på veien. I løpet av de siste ukene har det vært stor dramatikk i bystyret rundt valg av trasé av den nye linjen mot Åsane. Saken har nå både felt og gjeninnsatt det sittende byrådet, og skiftet fra tunnel til å gå over ikoniske Bryggen. Men de ulike valgene vil nok fortsatt bli diskutert også i tiden fremover.