En halv milliard skal erstatte arbeidsgiveravgift

Regjeringen har fordelt 548,6 millioner kroner til fylker med kommuner som har fått økt arbeidsgiveravgift etter 2004.

Det året ble den distriktspolitiske ordningen med ulik arbeidsgiveravgift stanset etter påtrykk fra ESA (EUs overvåkingsorgan), fordi den ble oppfattet som diskriminerende. I 2007 ble ordningen gjeninnført, men med endringer som ESA hadde godkjent. Noen distrikter fikk da høyere arbeidsgiveravgift enn før 2004. Dette lovet regjeringen å kompensere for, og det er disse midlene som nå er fordelt.

Samarbeid
Troms får mest, med nesten 200 millioner kroner, Nordland vel 150 millioner og Møre og Romsdal vel 72 millioner kroner.

- Pengene skal bidra til utvikling av næringslivet og gi arbeidsplasser, sier kommunal- og regionalminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp).

- Jeg har fått vite at siden ordningen med kompensasjon ble innført i 2004, har det vært et tett samarbeid mellom fylkeskommunene og næringslivet, noe som er særlig viktig i dette arbeidet, sier Kleppa.

- Lojale
Hun er svært tilfreds med en rapport som viser hvordan fylkeskommunene bruker de regionale midlene som staten overfører hvert år.

- Denne evalueringen viser at fylkeskommunene gjør et viktig arbeid innen distrikts- og regionalpolitikken.De følger lojalt opp målene til regjeringen og utnytter regional kunnskap til beste for fylkene, sier Kleppa.