En bolig i fjorden

Selv om det fortsatt finnes en god del tomter å ta av i Oslo-området vil det med den enorme folkeveksten som kommer etter hvert bli behov for langt mer tomteareal enn hva som er tilgjengelig – spesielt om markagrensa skal opprettholdes.

Det er jo også slik at de aller fleste som skal bosette seg i hovedstaden vil bo mest mulig sentralt. Det vil selvsagt bli en utfordring. Ved siden av å bygge både høyere og tettere må man finne nye innovative løsninger. Sweco presenterte nylig noen helt spesielle planer. De mener det vil være fullt mulig å bosette 150.000 mennesker midt i Oslofjorden. De peker på muligheten til å lage flere flytene øyer hvor man kan bosette mange mennesker. Konseptet har de kalt «Byen i fjorden» hvor de blant annet peker på hvordan fjorden kan brukes til bosetting. Og det er ikke småsaker vi snakker om. De mener det kan bygges fire kunstige øyer, de største på opptil fem kilometer. Tre av dem i Bunnefjorden og en utenfor Nesodden. Nettopp Nesodden vil bli sentral – og skal bygges ut som et nytt sentral byområde. Det er nok mulig akkurat det er noe som innbyggene på Nesodden vil ha noe så si rundt.

I planene trekkes det frem at alle øyene vil ha sitt eget sentrum og bindes ammen av bruer. I planene er det også lagt opp til en ny undersjøisk t-banering som vil knytte Bygdøy, Nesodden, Mortensrud og Holmlia sammen med resten av Oslo.

Det er helt klart spenstige planer som trekkes frem. De kan syns helt urealistiske å gjennomføre nå, men mye kan skje på noen tiår. Fremtidsplanen gjelder for et Oslo i 2070 – og her kan helt nye krav, behov og ikke minst nye teknologiske muligheter føre til at dette blir både ønskelig, nødvendig og fullt gjennomførbart. Det eneste som er sikkert er at det ikke er noen som kan spå hvordan fremtiden blir. Vi har ikke mulighet til å se hvordan samfunnet vil se ut så langt frem i tid. Men med en fortsatt økende urbanisering i Norge må de store byene tenke nytt og visjonært. Forslaget fra Sweco om fremtidens Oslo er både spenstig og innovativt og vil forhåpentligvis sette i gang tankeprosesser også hos andre. Vi trenger visjonære fremtidsplaner for hvordan vi skal bygge Norge videre. Slike planer vil garantert innby til debatt, og ingenting er jo bedre enn nettopp det.