En av tre vil gjerne bo i borettslag

Mer enn hver tredje her i landet kan godt tenke seg å bo i en borettslagsleilighet i framtiden. Det viser en undersøkelse som Norstat har utført for Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL).

Av undersøkelsen går det også fram at 34 prosent av oss enten har bodd eller bor i borettslag. NBBL har forut for sitt landsmøte som starter i Molde tirsdag denne uke også kartlagt hvem som bor i borettslag. Undersøkelsen viser at beboere i borettslag i gjennomsnitt har høyere utdanning enn beboere med andre disposisjonsformer. I gruppen 16-74 år har 26 prosent av borettslagsbeboerne utdanning utover videregående skole. Blant beboere i selveide og leide boliger er denne andelen henholdsvis 24 og 22 prosent. Undersøkelsen forteller også at nesten hver tredje (31 prosent) av dem som bor i borettslag er yngre mennesker i aldersgruppen 20-39 år. De er overrepresentert i borettslag i likhet med personer over 67 år som utgjør 16 prosent av borettslagsbeboerne. Barn og middelaldrende mellom 40 og 67 er derimot underrepresentert om en ser det i forhold til befolkningssammensetningen. Adm. direktør Ralph Norberg i NBBL sier at undersøkelsene viser at borettslagsformen tydeligvis holder seg populær her i landet. Han er imidlertid bekymret for de eldres situasjon. I Norge er det nemlig ca 400.000 husholdninger der eldste person er 70 år eller mer. - 54.000 av disse husholdningene bor i blokkbygninger på 3 etasjer eller mer der det ikke er installert heis. Av disse 54.000 husholdningene er 29.000 andelseiere i borettslag. Her har både staten, kommunene og vi i boligsamvirket en felles utfordring for å få til etterinstalleringer av heiser, sier NBBL-direktøren.