Neste uke er skolestart. Flere i Norge er bekymret for at barnas skolevei ikke er trygg nok. På Kringsjå i Oslo vant foreldrenes aksjon for trygg skolevei fram. Foto: Jan Haas / NTB

Neste uke er skolestart. Flere i Norge er bekymret for at barnas skolevei ikke er trygg nok. På Kringsjå i Oslo vant foreldrenes aksjon for trygg skolevei fram. Foto: Jan Haas / NTB

En av fire bekymret for utrygg skolevei for de minste

Neste uke er skolestart, og en av fire er bekymret for en utrygg skolevei til høsten.

En medlemsundersøkelse som er utført av Kantar blant 4.000 Naf-medlemmer, viser at 24 prosent mener at skoleveien der de bor er utrygg.

– Det er et alvorlig høyt tall. Det viser at skoleveien som er så viktig i hverdagen til både barn og foreldre, også er en kilde til utrygghet og frykt, sier kommunikasjonssjef Camilla Ryste i Naf til NRK.

Likevel er statistikken oppløftende. Mens det i 1970 var 103 barn i Norge under 14 år som døde i trafikken, var tallet redusert til to i 2020 og ingen i 2019.

Naf oppfordrer foreldre til å gå sammen med barna til skolen og til å øve på å gå i trafikken. Bilister oppfordres til å være ekstra varsomme i lyskryss og fotgjengerfelt når skolen starter opp igjen 16. august.