Leder

 • Vindkraft gir nye muligheter for byggenæringen

  Utbyggingen av vindkraft har nå virkelig skutt fart i Norge. Dette gir definitivt muligheter til å komme inn på nye markeder for byggenæringens aktører.

 • Næringen må bli flinkere til å unngå avfall på byggeplassene

  Det blir stadig mer fokus på bærekraft i byggenæringen, og en del av dette omfatter også bygningsavfall på landets mange bygg- og anleggsplasser. Her har næringen fortsatt et stykke igjen å gå før man kommer opp på et godt nok nivå.

 • Spennende mulighetsstudier rundt Nationaltheatret

  Da Nationaltheatret åpnet dørene for første gang i 1899, var dette en storstilt utbygging som skulle gi hele kulturlivet i Oslo et løft. Bygget er utvilsomt fortsatt et ikon både for hovedstaden og Norge - men bygget har mistet noe av sin glans gjennom manglende vedlikehold, oppgradering og fornying de senere tiårene. Det er nå på høy tid å virkelig gjøre noe for å gjenreise den gamle stoltheten i hovedstaden.

 • Vi må bli flinkere til å utnytte den utenlandske kompetansen

  Mandag presenterte BNL SINTEF-rapporten «Flerkulturelle arbeidsplasser i byggenæringen». Her kom det frem flere interessante funn. Ikke minst at vi kan bli langt flinkere til å utnytte kompetansen de mange utenlandske arbeiderne i byggenæringen sitter på.

 • Må få mer forutsigbarhet innen den jernbanetekniske sektoren

  Svingninger i markedet gir nå de norske jernbanetekniske entreprenørene store utfordringer. Dette er i ferd med å føre til at viktig kompetanse forsvinner ut fra firmaene.

 • Samarbeid for sikkerhet

  HMS-arbeidet i næringen kan aldri prioriteres høyt nok, og derfor er det meget positivt at en rekke av landets entreprenører nå signaliserer at de vil samarbeide enda tettere som et ledd i å sørge for færre alvorlige ulykker på landets byggeplasser.

 • Det nærmer seg Bygg Reis Deg 2017

  Bygg Reis Deg 2017 er definitivt høstens store møteplass i den norske byggenæringen, og en lang rekke bedrifter er nå i full gang med forberedelsene til det store arrangementet.

 • Endelig kommer Fornebubanen

  Man har snakket om en realisering av Fornebubanen i årevis, men endelig ser det nå faktisk ut til at den vil komme. Et joint venture mellom rådgiverne Multiconsult og Cowi signerte torsdag en avtale på flere hundre millioner kroner for ingeniørtjenester rundt prosjektet.

 • Byggenæringen kan forvente fire nye år i tilsvarende spor

  Den blå regjeringen med Erna Solberg i spissen får fire nye år i regjeringskontorene. Det betyr at byggenæringen kan forvente en utvikling for deres kjernesaker som fortsetter i samme spor som de siste årene.

 • Det viktige valget

  Det meste som kan sies og gjøres av politikerne er nå gjort for å sikre seg våre stemmer. Mandag 11. september er en av årets aller viktigste dager - da skal vi velge hvem vi mener er best skikket til å styre landet på vegne av folket. Hvem som går seirende ut av thrilleren kan også i stor grad påvirke rammebetingelsene for byggenæringen.

 • Grønt eksempel til etterfølgelse

  Det kommer stadig flere gode eksempler på at innovative byggherrer sammen med dyktige arkitekter, rådgivere og entreprenører - i tillegg til fremoverlente leverandører - klarer å levere prosjekter som stadig blir grønnere og innimellom sprenger grenser.

 • Optimistiske arkitekter - det er godt nytt for næringen

  En rekke av landets arkitektvirksomheter er optimistiske med tanke på tiden fremover - noe som er godt nytt for resten av næringen.

 • Mot ny gigantutbygging i hovedstaden

  Tirsdag kveld ble det kjent at regjeringen vil gi 50 millioner kroner i startbevilgning til Universitetet i Oslo sitt nye livsvitenskapsbygg. Dermed rykker milliardutbyggingen mange skritt nærmere en realisering.

 • Enorme sluttoppgjørsforhandlinger

  De senere årene har vi hatt en tendens med at kontraktene innen samferdselssektoren blir stadig større og mer komplekse - noe som medfører enorme forventninger og krav om dokumentasjon - og vi ser at det legges ned store ressurser i sluttoppgjørsforhandlingene.

 • Utnytt kompetansen - uansett alder

  Statnett ser ut til å ha vært usedvanlig heldige med valg av årets sommerjobb-studenter. Seks studenter som har brukt sommermånedene hos Statnett, vil kunne spare statsforetaket for en halv milliard kroner.

 • Må intensivere energieffektiviseringsarbeidet

  I fjor vedtok Stortinget at vi skal redusere hele 10 TWh av energiforbruket i eksisterende bygningsmasse innen 2030. Det medfører at vi må få en helt annen driv innen energieffektiviseringsarbeidet enn vi har sett frem til nå.

 • Bruprosjekter som vil sprenge grenser

  En realisering av deler av Ferjefri E39 på Vestlandet rykker stadig nærmere - og vi får med jevne mellomrom sett glimt av flere mulige løsninger på kompliserte fjordkryssinger. 

 • Historisk gjennomslag i Bergen

  Tirsdag 29. august ble en merkedag i norsk jernbaneutbygging - da ble vi vitne til det første gjennomslaget i en jernbanetunnel her i landet drevet med en tunnelboremaskin.

 • Det nytter å jobbe med rekrutteringen - lær av de som lykkes

  Gjennom flere år har aktørene i byggenæringen slitt med å rekruttere fagarbeidere. Utviklingen synes nå å gå i riktig retning - selv om det fortsatt er for få som ønsker å gå dette løpet og bli lærlinger. 

 • Spennende fremtidsmuligheter med Hovinbyen

  Oslo har vært gjennom en enorm utvikling de siste 20 årene - og veksten og fortettingen fortsetter med uforminsket styrke. I Hovinbyen finner vi området som vil bli helt avgjørende om Oslo skal klare å utvikle seg på en god måte. 

 • Teknikkens inntog i byggenæringen

  Hvordan boligene vi bor i og kontorene vi jobber i fungerer og er med på å styre hverdagen vår har endret seg mye de siste tiårene. Men vi har bare sett starten. Teknikkenes iherdige innsats til hele tiden å fornye seg selv og omgivelsene rundt oss vil gi oss en helt ny hverdag i årene fremover. Mens vi tidligere i stor grad preget byggene våre, vil byggene i stadig større grad prege oss mennesker og vår hverdag i tiårene som kommer.

 • Trøblete bryggeprosjekt

  Gårsdagens mediebilde ble i stor grad viet Jonas Gahr Støres bryggeprosjekt på hytta i Arendal. Debatten raste i ulike nettaviser, blogger og sosiale medier. Han har høstet noe motstand, men mest forståelse. Spørsmålet er hvor omfattende vi kan forvente at privatpersoner bruker sin undersøkelsesplikt - uansett om de er folkevalgte eller ikke.

 • Digitaliseringen fortsetter - henger næringen med?

  Digitalisering er virkelig blitt det nye motebegrepet og uttrykket innen næringslivet, og dette gjelder også i høyeste grad for byggenæringen. Etter en noe treg start har byggenæringens aktører virkelig tatt mulighetene digitale hjelpemidler gir oss skikkelig på alvor. Men er næringen klar for å møte den nye digitale hverdagen som lurer like bak neste sving?

 • Utnytt byggeplassgjerdene

  Rundt om i alle landets byer pågår det nær kontinuerlig mange store og små byggeprosjekter - som også i stor grad er med på å prege bybildet. Dette er et utstillingsområde næringens aktører bør utnytte bedre.

 • Effektive norske veibyggere

  Det er flere ganger gjort ulike former for arbeid med å sammenligne hva det koster å bygge veier i Norge i forhold til våre naboland. Stort sett har disse konkludert med at det er langt dyrere å bygge i Norge enn i Sverige og Danmark. Men helt så enkelt er det ikke.

 • Hvordan skal fremtidens byer formes?

  De norske storbyene er på vei gjennom store endringer. Innbyggertallet øker raskt og byene må fortettes og bygges ut for å takle den store tilveksten - men hvordan skal dette gjøres på den best mulige måten?

 • Seriøsitetsarbeidet innen ROT-markedet må styrkes

  Aktiviteten innen rehabiliterings-, ombyggings og tilbyggsmarkedet, som gjerne omtales som ROT-markedet, har vært gjennom en enorm vekst de senere årene. Dessverre har en altfor stor del av denne veksten kommet i hendene på de useriøse aktørene.

 • Viktig å få et realistisk kostnadsbilde

  Tirsdag presenterte Veidekke en rapport utarbeidet av Oslo Economics som viser at nye veiprosjekter i gjennomsnitt blir 40 prosent dyrere fra de omtales i NTP til de er ferdig planlagt og klare til bygging.

 • Byggenæringen tungt til stede på Arendalsuka

  Mandag gikk startskuddet for Arendalsuka 2017 - arrangementet som samler store deler av den norske makteliten - og som er blitt møteplassen som på mange måter setter agendaen for høstens videre arbeid innen både politikken og organisasjonslivet.

 • Klarer vi å forberede oss til et våtere klima?

  Et stadig våtere klima medfører at byggenæringen må planlegge og bygge annerledes og bedre enn vi har gjort tidligere.

 • Mye nabokrangling

  Vi nordmenn liker å tro at vi er relativt rolige, fornuftige og at vi evner å ha en god tone med folkene rundt oss. I stor grad stemmer nok mye av dette – men det ser også ut til at vi har en egen evne til å havne i trøbbel med naboene.

 • Kinesisk entreprenørinteresse

  Byggeindustrien omtalte onsdag at det store kinesiske statlig eide entreprenørkonsernet CCC viser stor interesse for norske samferdselsprosjekter - og hvordan de er introdusert for det norske markedet. Om dette selskapet nå kommer inn på norske prosjekter, er det virkelig en gigant de lokale entreprenørene skal få konkurrere mot.

 • Aldri solgt flere anleggsmaskiner

  Den rekordhøye aktiviteten innen det norske anleggsmarkedet fører til gode tider for anleggsmaskinprodusentene. Aldri tidligere er det solgt så mange anleggsmaskiner som første halvår 2017.

 • Kontraktskranglingen

  Hvert eneste år brukes millioner av kroner til krangling og rettsaker under og ikke minst i etterkant av gjennomførte prosjekter her i Norge. Dette er spesielt et problem på de større jobbene - innen både bygg og anlegg.

 • Interessen rundt boligprisutviklingen når nye høyder

  Interessen rundt prisutviklingen i det norske boligmarkedet når stadig nye høyder – og dette kom tydelig til syne torsdag da tallene for juli ble presentert.

 • Byggenæringens plass i valgkampen

  Et sikkert tegn på at sommeren begynner å komme på hell i et valgår, er at politikerne stadig oftere vises igjen i mediebildet - og nå er valgkampen for alvor kommet i gang.

 • De norske anleggsentreprenørene biter fra seg

  Veiutbyggingselskapet Nye Veier AS har nå landet flere store kontrakter og flere er på vei. Felles for dem alle er at de norske entreprenørene nærmest gjør rent bord.

 • Byggenæringens samfunnsansvar

  Som landets største verdiskaper spiller byggenæringen også en viktig rolle utover de konkrete oppgavene med å realisere viktige bygninger og infrastruktur - næringen har også et stort ansvar med å bygge opp samfunnet.

 • På vei inn i en travel høst

  Mandag morgen våkner byggenæringen fra tre noe roligere uker og det vi igjen bli full fart på landets mange tusen byggeplasser. 

 • Irritasjonen over å vente på grønt lys

  Vi nordmenn har en lei tendens til faktisk å skru opp stressnivået i trafikken i ferien - vi kan rett og slett ikke komme oss raskt nok frem selv om vi på denne tiden burde ha all verdens tid å ta av.

 1. Neste side