Leder

 • Koronafrykten slipper taket

  Mange av landets innbyggere har fått økonomiske utfordringer i ulik grad som følge av den pågående koronapandemien. Selv om mange fortsatt har en vanskelig arbeidssituasjon, er det stadig færre som frykter for egen økonomi. Men det er fortsatt mange som er bekymret for vår totale samlede økonomiske utvikling.

 • Hvor stort er omfanget av økonomisk kriminalitet? Nå skal det kartlegges

  Det snakkes ofte om hvor enormt omfanget av økonomisk kriminalitet er og ikke minst i hvor stor grad arbeidslivskriminaliteten påvirker oss. Som regel dukker ordene mange milliarder kroner opp i slike sammenhenger. Men nå skal dette kartlegges - men settes det av nok ressurser?

 • Mot myk landing for boligmarkedet

  Etter en lengre tids økning i boligprisene over store deler av landet, synes markedet nå å gå inn for en myk landing. Spesielt i Oslo er det nå et tydelig trendskifte.

 • Bygger ny transporthistorie på Fornebu

  Det er snart er kvart århundre siden det siste flyet lettet fra Fornebu, og landets hovedflyplass ble etablert på Gardermoen. Mye har skjedd i Norge gjennom disse årene, men en ting har vært konstant. Man har diskutert og ventet på et nytt skinnegående trafikksystem til og fra Fornebulandet. Nå er endelig utbyggingen i full gang, og om noen år er ventetiden over.

 • Mer farge i hverdagen

  Ulike nyanser i grått og hvitt virker stadig oftere å være fargene som går igjen i ulike byggeprosjekter rundt om i landets byer og tettsteder. Nå er det på tide med litt mer farge i hverdagen.

 • Gode tall

  Tallene for første kvartal begynner nå å renne inn, og flere selskaper kan melde om god utvikling i sine regnskaper.

 • Store muligheter i stort etterslep

  Ikke overraskende vakte den nyeste versjonen av RIFs State of the Nation stor oppmerksomhet. Rapporten peker på et etterslep på vanvittige 3.200 milliarder kroner i våre felles bygg og infrastruktur. Dette gir oss selvsagt store utfordringer, men representerer også omfattende muligheter for byggenæringen.

 • Deling av informasjon avgjørende i HMS-arbeidet

  Koronapandemien har tatt mye av oppmerksomheten til virksomhetene i byggenæringen det siste året. Det har krevd mye av selskapene og de ansatte, som selvsagt også har andre viktige fokusområder, og aller øverst på listen kommer HMS-arbeidet.

 • Kompetansebygging

  Det heter at du lærer så lenge du lever. Det stemmer utvilsomt, men det er også noen som tar dette enda et skritt lenger.

 • Vår felles fremtid forfaller

  Onsdag presenterer Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) sin nyeste State of the Nation-rapport. Her vil det komme frem oversikter som viser at det er et enormt vedlikeholdsetterslep innen en rekke samfunnskritiske områder. Klimaendringene er også med på å forverre utfordringene.

 • Ligger i front innen digitalisering

  Den norske byggenæringen har gjennom flere år vist at den ligger helt i front med å ta i bruk teknologiske hjelpemidler for å bedre effektiviteten. Dette er et arbeid som hele tiden når nye milepæler.

 • Nå må byggenæringen starte å selge inn valgkampbudskapene

  Høstens stortingsvalg blir viktig og vil definere i hvilken retning samfunnet skal utvikle seg de nærmeste årene.

 • Trenger mer mangfold i byggenæringen

  Byggenæringen ser på seg selv som en meget attraktiv sektor for å kunne dra til seg en variert mengde søkere til et bredt spekter av stillinger. Omgivelsene rundt oss synes ikke å være like imponert, i hvert fall er det flere grupper som ikke er blitt en stor del av næringen.

 • Milliardkampen om Nord-Norges infrastruktur

  Tirsdag ettermiddag stemte et flertall i Stortinget for å arbeide videre med å utrede og planlegge for en realisering av Nord-Norgebanen fra Fauske til Tromsø. Dette prosjektet alene vil kunne ha stor innvirkning på hvordan samferdselssatsingen skal bli både i Norge, men ikke minst i denne landsdelen, i årene fremover.

 • Flere konkurser i byggenæringen - et varig skifte?

  I forrige uke fikk vi et kraftig oppsving i antall konkurser i byggenæringen. Er dette et varig skifte på vei tilbake til normalen, eller kun en uke som skiller seg ut fra koronatrenden.

 • Aktivitetsnivået i byggenæringen kan holde seg høyt frem til 2030

  Det er ikke lett å spå om fremtiden, i hvert fall ikke flere år frem i tid. Men Kjell Senneset i Prognosesenteret har forsøkt.

 • Viktig utvikling i royalsaken

  Myndighetene har fått med seg bransjen inn på sporet til en viktig del av løsningen innen den såkalte royalsaken, som har preget deler av næringen gjennom 2021. Håpet er at nye regler innen kort tid vil gjøre det lettere å sikre midlertidig brukstillatelse på rammede prosjekter slik at både produsentene, utbyggerne og ikke minst kundene får den avklaring de trenger på dette punktet.

 • Klimasatsingen skyter fart i anleggssektoren

  Byggenæringen har i stor grad allerede klart å vise hvilken tyngde bør ha inn mot vårt nasjonale klimaarbeid. Nå begynner anleggssektoren definitivt også å sette sitt preg på klimaarbeidet, og her kommer det nå på plass ordninger som virkelig vil ha stor effekt.

 • Vil bli et koronavalg

  Tirsdag kunne statsminister Erna Solberg informere om de første gjenåpningstiltakene, for deler av landet. Men dette ble i stor grad overskygget av mer vaksinetrøbbel.

 • Fortsatt stor diskusjon rundt det som vil bli Norges største byggeprosjekt

  Arbeidet med å planlegge det som kan bli Norges største byggeprosjekt noensinne, utbyggingen av den nye sykehusstrukturen i Oslo, forsetter med full stryke. Dette har vært og er en meget omdiskutert utbygging, og denne diskusjonen vil utvilsomt fortsette nå som prosjektet skal ut på høring.

 • Nye verktøy i kampen mot arbeidslivskriminaliteten

  Dessverre er det ikke slik at arbeidslivskriminaliteten har forsvunnet under koronapandemien, den lever i beste velgående. Men nå vil snart nye verktøy gjøres tilgjengelig slik at de som bevisst bryter loven vil kunne straffes ytterligere.

 • Lytt til næringen i utdanningsreformen

  Nylig la regjeringen frem en Stortingsmelding rundt reformer for den videregående opplæringen i Norge. Her kommer det frem flere positive punkter, og nå er det viktig at byggenæringen får frem sine synspunkter, og ikke minst at regjeringen lytter til det faktiske behovet som finnes ute i næringslivet.

 • Denne helgen blir viktig for norsk næringsliv

  Over 27.000 personer risikerer å gå ut i streik fra natt til søndag.

 • Ulovlig byggeaktivitet havner under radaren

  Hvert eneste år realiseres tusenvis av større og mindre prosjekter rundt om i landets 356 kommuner. Koronaåret 2020 var ikke noe unntak. Folk hadde god tid i ferier og høytider til å gjennomføre sine prosjekter. Vi kan forvente stor aktivitet innen en rekke områder også i år, ikke minst i det såkalte gjør det selv-markedet.

 • Når kommer gjenåpningen?

  Mange er nå spente på hvordan påskehøytiden vil slå ut på smittetallene. Får vi en ny oppblomstring, eller har de strenge tiltakene som ble innført før påske hatt den ønskede effekt?

 • Enormt behov for energieffektivisering i norske bygg - må utnytte mulighetene dette gir

  Det har lenge vært kjent at det ligger enorme muligheter innen energieffektiviseringstiltak av eksiterende norske bygninger. Nå slår også NVE fast hvilket potensial som ligger i dette.

 • Vern om frontfagsmodellen

  Som ventet ble det rimelig raskt varslet brudd i forhandlingene mellom LO og NHO. Torsdag ble det klart at partene avbrøt forhandlingene som startet onsdag. Nå venter nye runder med bistand fra Riksmeklingsmannen.

 • Rister av seg korona-frykten

  De fleste entreprenørene har klart seg rimelig bra gjennom hele koronaperioden. Noen har selvsagt merket virkningene av smittevernstiltakene mer enn andre, men det generelle bildet er at selve pandemien og følgene av denne ikke har rammet like hardt som mange fryktet. Nye prognoser fra Veidekke gjør at entreprenørbransjen ser ut til å kunne riste av seg den verste pandemifrykten.

 • Utopisk med gjenåpning i mai?

  Nå begynner det å tære på. Tirsdag kom det ytterligere landsdekkende innskjerpinger i koronarestriksjonene som vil påvirke oss alle. Med utviklingen vi nå ser, er det virkelig mulig å forestille seg en forsiktig gjenåpning allerede i mai?

 • Byggenæringen avgjørende for å nå klimamålene - må ta ansvar

  Koronapandemien har tatt mye fokus det siste året, også på bekostning av det pågående arbeidet med å redusere klimagassutslippene. Dette betyr ikke at det ikke er gjort et arbeid innen dette feltet, og næringen vil sammen bruke 2021 til å sette et ekstra fokus på nettopp denne viktige innsatsen.

 • Hvorfor er folk overrasket over kraftig prisvekst på små leiligheter?

  Over tid har prisutviklingen for de mindre leilighetene i hovedstaden vært sterk, noe som ytterligere har forsterket seg i koronaperioden. Spørsmålet er hvorfor noen er overrasket, og hvorfor gjør man ikke mer for å endre på dette.

 • Håp om mer forutsigbarhet med større handlefrihet

  Fredag ble stortingsplanen for Nasjonal transportplan (NTP) 2022-2033 lagt frem av regjeringen. Som ventet var den proppfull av prosjekter, og planen er på svimlende 1.200 milliarder kroner. Men vel så viktig som antall milliarder, er hvordan disse summene brukes.

 • Ny billionplan kommer

  Fredag blir en viktig dag for den norske anleggsbransjen. Da får vi svaret på hvordan regjeringen mener vi bør planlegge og bygge ut den norske infrastrukturen for de neste ti årene. Det er klart for fremleggens av en ny Nasjonal transportplan (NTP), som Hareide lover skal bli den største i kroner og øre noensinne.

 • Alle gode ting er tre?

  Mars ser ikke ut til å bli måneden vi alle håpet på. Den første vårmåneden, der ikke bare vinteren skulle slippe taket, men også en tid der koronaen sakte men sikkert, sammen med økt vaksinering, skulle føre til lavere smittespredning.

 • Mot nye rekorder i gjør det selv-markedet

  Mange fryktet byggenæringen skulle stoppe opp etter at koronapandemien tok tak i Norge. Slik gikk det heldigvis ikke. Den profesjonelle delen av næringen har holdt det gående på en god måte, aktiviteten har vært jevnt høy og mange av de store selskapene melder om gode 2020-tall.

 • Utfordrende mellomoppgjør i vente

  Årets lønnsoppgjør, som er et mellomoppgjør, står nå for døren, og mandag var det klart for kravoverrekkelse fra LO til NHO. To forhold vil prege årets forhandlinger mellom partene.

 • Flere alvorlige arbeidsulykker - viktig å holde fokus på HMS-arbeidet

  Koronapandemien har vært krevende og har i stor grad påvirket arbeidshverdagen for oss alle. Dette gjelder også de som arbeider helt i front, ute på byggeplassene hvor verdien skapes. I dette vanskelige bildet er det ekstremt viktig at man også klarer å holde like høyt fokus på HMS-arbeidet som før pandemien.

 • Milliarddryss til Vestlandet

  På Vestlandet har mange vært bekymret for at man har måttet prioritere enten Hordfast eller utbedring av utsatte E16 mellom Bergen og Voss i kommende NTP-periode. Nå ser det ut til at de får begge deler.

 • Raskt tilbake til normalen?

  Fredag er ettårsdagen for innføringen av de strenge koronatiltakene i mars i fjor. Ett år etter er tiltakene fortsatt meget inngripende en rekke steder i landet, og enda strengere regler for landet under ett kan komme om ikke situasjonen bedrer seg. Men det alle nå venter på er å komme tilbake til normalen, men hvor raskt er det realistisk at dette kan skje?

 • Det trengs en omorganisering av jernbanesektoren

  Hva er det som skjer i jernbanesektoren? Både regjeringen og Stortinget ønsker er kraftig utbygging av det norske jernbanenettet, og ikke minst på Østlandet har det vært etterspurt en bedring av tilbudet. Det er lagt penger i potten, men fortsatt blir mange prosjekter liggende på tegnebordet. Kostnadsøkninger og en organisering mellom ulike etater som ikke fungerer godt nok synes å være hovedårsaken.

 1. Neste side