Leder

 • Ny kontraktsmal kan bedre samarbeidet i anleggsbransjen

  Tirsdag kunne Byggeindustrien melde at Statens vegvesen nå har initiert et større arbeid med å utarbeide en ny kontraktsmal for store totalentrepriser. I en tid der flere store konflikter preger en bransje der mange aktører sliter med lave marginer og utfordrende prosjektsamarbeid, er dette en velkommen og ikke minst viktig nyhet.

 • Del HMS-kunnskapen

  På denne tiden av året gjennomfører en rekke av landets entreprenører sine HMS-uker - der det settes ekstra fokus på sikkerhetsarbeidet både internt i selskapene men også for samarbeidspartnere og for hele næringen. Heldigvis legges det nå i stadig større grad opp til at HMS-kunnskapen og erfaringen rundt HMS-arbeidet også skal deles mellom aktørene i næringen.

 • Må sikre at kompetansen forblir i Statens vegvesen

  Mandag ettermiddag la konstituert vegdirektør Bjørne Grimsrud frem sitt forslag for hvordan etaten mener de skal organiseres i årene fremover. Forslaget innebærer store endringer for organisasjonen.

 • Spennende utvikling på Filipstad

  Forrige onsdag kunne Bane NOR Eiendom, Oslo Havn, Statens vegvesen og Oslo kommune presentere de nye planene for en utvikling av Filipstadområdet i Oslo. 

 • Stor interesse rundt anleggsdom i Høyesterett - vil den føre til endret praksis?

  Nylig ble det avsagt en dom Høyesterett som kan få viktig prinsipiell betydning for anleggsbransjen.

 • Da blir det full fart på E18 Vestkorridoren - igjen

  I revidert nasjonalbudsjett som ble lagt frem av Solberg-regjeringen tirsdag ble det klart at man bevilger 340 millioner friske kroner til E18 Lysaker-Ramstadsletta. Dermed vil det igjen bli ny fart i prosjektet som har stått stille en lengre periode.

 • Et vedtak som kan få stor effekt

  Mandag ble det kjent at Kunnskapsdepartementet ønsker å teste ut et nytt valgfag i ungdomsskolen. Fra høsten kan landets ungdomsskoler ta i bruk praktiske håndverksfag som valgfag.

 • Tilpasser seg et marked i endring - vil det føre til endringer?

  Norges største entreprenør, Veidekke ASA, har den senere tiden ikke hentet inn fortjeneste på samme nivå som tidligere, og er nå i ferd med å gjennomføre relativt store endringer i organisasjonen. Ikke minst gjør de store endringer i type oppdrag de skal ta på seg - noe som også burde bli et sentralt samtaleemne på ledermøtene hos flere av de største byggherrene.

 • Det burde være en selvfølge

  Det finnes klare regler og retningslinjer rundt hvordan brakkeforholdene for arbeiderne i byggenæringen skal være. Likevel syndes det mye mot regelverket - og på en rekke byggeplasser møter arbeiderne nærmest uverdige forhold.

 • Den store røde atomknappen

  At renteutviklingen har mye å si for boligmarkedet og boligprisene er en kjent sak - men vet du hvor mye forskerne mener en økning på én prosent av renten faktisk vil ha å si for boligprisene?

 • Stabilt for boligmarkedet - men hva skjer fremover i pressområdene?

  Mandag kom tallene rundt boligsalget i Norge for april - og ikke uventet ble det her en flat utvikling - noe vi også kan forvente de nærmeste månedene. Men hva skjer noe lengre frem i tid?

 • Det finnes flere veier frem til klimamålet

  Det har aldri vært så stort fokus på å finne miljøvennlige og bærekraftige løsninger på hvordan vi bygger og med hvilke produkter vi bygger som nå. I dette arbeidet er det viktig å huske på at det finnes flere veier frem til målet - ikke minst om man ser på hva som bygges og hvorfor.

 • Styrte Vegvesenet inn i en ny tid

  Vegdirektør Terje Moe Gustavsen døde etter kort tids sykeleie natt til lørdag - og hans bortgang ble mottatt med sorg i byggenæringen. Gustavsen har satt sterke spor etter seg innen norsk samferdselspolitikk - og har gjennom nær 12 år vært den ledende kraften som har styrt etaten inn en ny tid.

 • Skole rives etter 14 år - et eksempel på hvordan det ikke skal gjøres

  I fjor ble Refstad skole i Oslo stengt på grunn av omfattende setningsskader. Torsdag ble det bestemt at skolen må rives. Dermed fikk bygget bare 13 år i drift før det var ubrukelig.

 • Viktig å legge til rette for en bærekraftig industri

  Norge har en mangslungen, fremtidsrettet og nyskapende industri innen den norske byggenæringen - som bidrar vesentlig både som leverandør til bygg og anlegg - men som også er en viktig verdiskaper i mange lokalsamfunn.

 • Spenstig satsing i Åmot

  Det var tilbake i 2015 initiativtakerne begynte å arbeide med og etter hvert presenterte planene om å bygge opp en svær massivtrefabrikk i Åmot i Buskerud. Tirsdag kunne eierne endelig formelt åpne satsingen til en kvart milliard kroner.

 • Fylla kan ikke få skylda

  Ifølge en undersøkelse gjennomført av Folkehelseinstituttet finner rundt halvparten av de spurte i undersøkelsen tilknyttet byggenæringen det helt ok at kollegaer møter fyllesyke på jobb - selv om det både kan påvirke effektiviteten, kvaliteten på arbeidet som utføres og ikke minst for sikkerheten.

 • Viktig å utdanne morgendagens arbeidere med den riktige kompetansen

  Byggenæringen utvikler seg stadig med mer komplekse utbyggingsoppdrag, digitale arbeidsmetoder, et hurtig utbyggingstempo - og behov for mer tverrfaglig kompetanse innen en rekke felter. Skal man sørge at de som er på vei inn i de ulike delene av næringen kan gjøre en så god jobb som mulig, er et viktig å sikre at man får med seg den riktige kompetansen på veien.

 • Næringen trenger en sterkere felles røst

  Torsdag ble den første toppledersamlingen til prosjektet «BAE-næringen SAMMEN2020» gjennomført. Denne samlingen viser at store deler av verdikjeden er klare til å gjøre en innsats for å løfte næringen og synliggjøre dens enorme betydning.

 • Nå må du være oppmerksom

  Sesongen har allerede startet for fullt for alle som er ute på jobb for å sørge for at vi skal få bedre asfaltdekker og for å gjøre mange mil med vei litt bedre rundt om i hele landet. Se til at de får en trygg hverdag på jobben.

 • Man konkurrerer ikke på HMS

  Byggenæringen har i stadig større grad innsett at man må jobbe sammen for å skape en bedre HMS-statistikk. Det begynner å gi resultater.

 • Travel tid venter næringen

  De fleste byggeplasser har holdt stengt gjennom hele påsken og tirsdag markerer en ny oppstart etter en velfortjent pust i bakken for de mange hundre tusen ansatte innen bygg, anlegg og eiendom i Norge. Men nå venter den absolutte høysesongen for byggenæringen.

 • På tide å tenke spor i nord

  Det norske jernbanekartet går ikke lenge nord enn til Fauske - og mange har gjennom flere tiår kjempet for en jernbanestrekning videre mot Troms og senere Finnmark. Dette arbeidet har ikke hatt mye fremgang - men nå er det mer debatt rundt utbyggingen enn man har sett på lang tid - og en viss bevegelse i en aktualisering av en slik utbygging er det nå på vei til å bli.

 • Risikobildet endrer anleggsbransjen

  For noen år siden var en stor kontrakt i det norske anleggsmarkedet, og da spesielt innen veibygging, på rundt 500 millioner kroner. Nå er de virkelig store jobbene ti ganger større - og denne utviklingen har gått raskt - og har i stor grad endret hvordan markedet fungerer.

 • Endringstakten øker

  Store deler av byggenæringen både her hjemme og i resten av Europa og verden står foran store endringer innen ulike felter. Vi ser konturene av ting som er i ferd med å skje – og når først endringene setter i gang, kan det gå raskere enn man først antar.

 • Elektrisk og digitalisert Bauma

  Bauma i München er noe helt spesielt. Ingen andre steder opplever man en møteplass som dette - uansett hvilken bransje eller næring man tilhører. Det er noe helt eget når milliarder av kroner brukes på en utstilling for på vise frem hvilke nyheter som skal prege byggenæringen de neste årene.

 • Hør på de unge

  Om ti år er det de som demonstrerte for klimaet utenfor Stortinget for noen uker siden som skal kjøpe produktene byggenæringen produserer. Da kan det jo være lurt å lytte til denne grupper når de snakker også.

 • Det står slett ikke så ille til med innovasjonsarbeidet

  Ofte hører vi slengbemerkinger som at innovasjonskraften i byggenæringen er ekstremt lav, det har ikke skjedd noe nytt siden innføringen av tårnkranen - og at næringen er altfor tradisjonell og lite ekspansiv. Dette er et stempel næringen har fått på seg - men som den ikke fortjener. For det gir slett ikke et riktig bilde av virkeligheten når man karakteriserer næringen som traust og lite innovasjonspreget.

 • Velkommen til Byggedagene nummer 20

  Det er i år 20. gang vi i Byggeindustrien sammen med BNL og EBA kan ønske velkommen til vårens viktigste møteplass i byggenæringen - Byggedagene.

 • Meget viktig at man unngikk streik

  Mandag ettermiddag, hele 13,5 timer på overtid, kom NHO og LO til enighet om et resultat begge kunne akseptere - og storstreiken ble avverget. Det har ikke vært en streik ved mellomoppgjøret etter andre verdenskrig, og det hadde blitt et stort nederlag for begge parter om man ikke hadde klart å samles om et resultat i tide.

 • Byggenæringen trenger et sterkt og slagkraftig BNL

  Det murres i Byggmesterforbundet om BNLs vei videre og prioriteringer som er gjort, og de har meldt inn at de vil ha en kraftig slanking av BNLs virksomhet. I en tid der byggenæringen trenger et sterkt og samlende BNL mer enn noen gang er dette selvsagt bekymringsfullt. Næringen trenger at landsforeningen representerer så bredt som mulig - selv om det innebærer en krevende balansegang i mange saker.

 • Det blir ingen spøk med streik 1. april

  Onsdag varslet LO motparten NHO om man innen 1. april klokken 06.00 må komme til enighet i meklingen i årets lønnsoppgjør - om ikke tas 23.000 personer ut i streik. En rekke virksomheter i byggenæringen rammes om det blir streik - og dette vil dermed påvirke næringen i stor grad.

 • Viktigheten av trepartssamarbeidet

  Store deler av stabiliteten i det norske arbeidslivet, velferden vi har utviklet oss og det at det er relativt små forskjeller i Norge kan tilskrives trepartssamarbeidet og den norske modellen. Arbeidet med å bygge opp dette samarbeidet har tjent innbyggerne, myndighetene, virksomhetene og organisasjonene gjennom en årrekke - men er minst like viktig i dag som tidligere.

 • Fornuftig beslutning for Vei og Anlegg

  Tirsdag ble det kjent at styret og administrasjonen i Maskingrossisternes Forening (MGF) har besluttet å flytte Vei og Anlegg til Norges Varemesse på Lillestrøm.

 • Hvilken vei tar boligprisene?

  Det er konstant interesse for og mye skriverier om boligprisene over hele landet - og spesielt rundt hvilken vei markedet skal ta både på kort og noe lengre sikt. Etter rentehoppet i forrige uke - og andre underliggende momenter som kan påvirke utviklingen - pekes det på at prisene vil få en flat utvikling i tiden fremover. Enkelte peker også på en utvikling der boligene blir mindre verdt enn i dag.

 • Flere veier inn til byggenæringen

  Byggenæringen vil i tiden fremover ha stort behov for flere smarte hoder og flinke hender. Det er allerede i dag stor kamp om denne kompetansen - og det vil ikke bli lettere i årene fremover - heller tvert om. Da er det også viktig å legge til rette for de som ikke går gjennom de ordinære rekrutteringskanalene.

 • Spennende rentetider i vente

  Torsdag hevet Norges Bank styringsrenten med 0,25 prosent og er nå på 1 prosent. Selv om vi historisk sett over lang tid nå har hatt meget lave renter i Norge, går det nå oppover - og signalene som kom fra sentralbanksjefen er rimelig klare på at rentenivået også skal ytterligere oppover- og at det kan skje raskere enn man tidligere har lagt til grunn.

 • Stor utenlandsk interesse rundt Nye Veier-prosjekter

  Onsdag arrangerte Nye Veier sin leverandørkonferanse - og det var meget stor interesse rundt hva den statlige byggherren skal ha ut i markedet av konkurranser i tiden fremover - både fra inn- og utland.

 • En liten rekrutteringsvekker

  Nå er de samlede søkertallene til den videregående skolen i landet offentliggjort. Tallene viser dessverre en samlet nedgang for bygg- og anleggsteknikk. Trøsten får være at antallet søkere til læreplasser innen samme fag gikk opp.

 • Dugnadsjobben gjort - nå gjenstår arbeidet med å hente ut effektene

  På dagen fire år etter at Kommunal- og moderniseringsdepartementet ga sitt mandat til dagens Bygg21-organisasjon rundt hvordan de skulle gjøre byggenæringen mer effektiv og bedre, kunne styreleder Sissel Leire mandag overlevere Bygg21s komplette verker. 

 1. Neste side