Leder

 • Den nye kraftkampen

  1970-tallet og starten på 1980-årene var tiden for den store kraftkampen i Norge - men en ny kraftkamp er nå i ferd med å ta form rundt om i landet.

 • Internasjonalt samarbeid nødvendig for å stoppe arbeidslivskriminaliteten

  Fremveksten av arbeidslivskriminalitet er blitt en stor utfordring i den norske byggenæringen. Dette er selvsagt ikke et fenomen som gjelder for Norge alene - og enda tettere internasjonalt samarbeid er derfor nødvendig om vi skal få på plass gode nok tiltak for å hindre arbeidslivskriminaliteten å spre seg ytterlige og ikke minst få etablert effektive tiltak for å redusere problemene.

 • Vannforsyningssaken bør bli en kraftig vekker

  Det er nå store utfordringer med vannleveransene til innbyggerne i Askøy. Det er fortsatt ikke bragt på det rene hva som er den direkte årsaken bak problemet - og man vet ennå ikke fullt ut rekkevidden av det som har skjedd. Men mange innbyggere er syke, man må koke vannet som skal brukes - og man vet ennå ikke hvor lenge dette vil vare.

 • Hvor lenge fortsetter de gode tidene?

  Den norske byggenæringen har vært gjennom en jevn god oppgangsperiode over veldig mange år, kun avbrutt av små krusninger som har påvirket markedet. Hvor lenge vil disse tidene vare?

 • Nok et steg nærmere realisering av Fornebubanen

  Det kanskje mest etterlengtede og omtalte skinnegående prosjektet i Osloregionen kom med noen signaturtrekk et langt stykke nærmere en realisering onsdag ettermiddag. 

 • Bompenger - en ny dimensjon i boligmarkedet?

  Bompengedebatten tar det meste av overskriftene i media om dagen. Flere i Frp truer med å gå ut av regjeringen om de ikke får en bompengeseier - og bompenger er nå virkelig begynt å bli en trussel for regjeringen. Og det ser faktisk også ut til at bompenger nå er i ferd med å bli en viktig faktor når enkelte skal velge bolig.

 • Miljø selger

  Nordmenn som er på utkikk etter nye boliger blir stadig mer kresne i sine valg - og dette gjelder ikke minst med tanke på miljøhensyn - og hva de forventer og krever innen dette feltet. Og så langt har vi bare begynt å se starten på dette.

 • La meklingen starte

  De aller fleste prosjektene innen byggenæringen går i hovedsak på skinner - men det er innimellom også slik at det oppstår tvister og konflikter mellom oppdragsgiver og utførende - og altfor mange av disse tvistesakene havner til slutt i rettsvesenet. Nå har man etablert et eget meklingssenter som man håper skal løse flere av tvistene før de går over i større konflikter.

 • Håp om fortgang i arbeidet med HMS-kortene

  HMS-kortene er et viktig bidrag i å ha en god oversikt på landets bygg- og anleggsplasser - og ikke minst i det viktige seriøsitetsarbeidet i og rundt næringen. Funksjonaliteten rundt HMS-kortene har i dag sine begrensinger - men nå settes det ytterligere politisk press på å få ny fart i arbeidet med å forbedre innholdet i kortene.

 • Bompengeopprør kan føre til konsekvenser for veibyggingen

  Bompengemotstanden har til en viss grad vært til stede i befolkningen over lang tid - men har blitt godtatt når man har sett hvilke konkrete resultater dette har gitt for satsingen på utbyggingen av viktig infrastruktur. Men nå har en stadig voksende motstand i dvale virkelig våknet - og engasjementet som nå er i ferd med å bygge seg opp vil kunne gi konsekvenser for utbyggingen av våre veier og andre viktige infrastruktursatsinger.

 • Digitale trusler

  Gjennom det siste tiåret har byggenæringen i stadig større grad blitt mer automatisert og digitalisert - og dette er en utvikling som kommer til å forsterke seg ytterligere i tiden fremover. Det ligger et enormt uforløst potensiale i å digitalisere ulike deler av byggenæringen - men med dette følger også flere trusler som må vurderes og håndteres.

 • Stor spenning rundt Byggmesterforbundets videre rolle i BNL-fellesskapet

  Fredag avholdt Byggmesterforbundet sitt landsmøte - hvor et overveldende flertall gikk inn for styrets forslag som innebærer en kraftig slanking av BNLs virksomhet. Nå er spenningen stor rundt hva som skjer i etterkant av behandlingen i BNLs generalforsamling, hvor det fremsatte forslaget ikke vil få flertall.

 • Oppstartsnæringen

  Byggenæringen har mange kjennetegn; den er omfattende, mangslungen og er preget av mange aktører som alle jobber i en hverdag med tøff konkurranse. Men det kanskje viktigste kjennetegnet, er alle de spennende mulighetene som finnes i næringen. 

 • Ny kontraktsmal kan bedre samarbeidet i anleggsbransjen

  Tirsdag kunne Byggeindustrien melde at Statens vegvesen nå har initiert et større arbeid med å utarbeide en ny kontraktsmal for store totalentrepriser. I en tid der flere store konflikter preger en bransje der mange aktører sliter med lave marginer og utfordrende prosjektsamarbeid, er dette en velkommen og ikke minst viktig nyhet.

 • Del HMS-kunnskapen

  På denne tiden av året gjennomfører en rekke av landets entreprenører sine HMS-uker - der det settes ekstra fokus på sikkerhetsarbeidet både internt i selskapene men også for samarbeidspartnere og for hele næringen. Heldigvis legges det nå i stadig større grad opp til at HMS-kunnskapen og erfaringen rundt HMS-arbeidet også skal deles mellom aktørene i næringen.

 • Må sikre at kompetansen forblir i Statens vegvesen

  Mandag ettermiddag la konstituert vegdirektør Bjørne Grimsrud frem sitt forslag for hvordan etaten mener de skal organiseres i årene fremover. Forslaget innebærer store endringer for organisasjonen.

 • Spennende utvikling på Filipstad

  Forrige onsdag kunne Bane NOR Eiendom, Oslo Havn, Statens vegvesen og Oslo kommune presentere de nye planene for en utvikling av Filipstadområdet i Oslo. 

 • Stor interesse rundt anleggsdom i Høyesterett - vil den føre til endret praksis?

  Nylig ble det avsagt en dom Høyesterett som kan få viktig prinsipiell betydning for anleggsbransjen.

 • Da blir det full fart på E18 Vestkorridoren - igjen

  I revidert nasjonalbudsjett som ble lagt frem av Solberg-regjeringen tirsdag ble det klart at man bevilger 340 millioner friske kroner til E18 Lysaker-Ramstadsletta. Dermed vil det igjen bli ny fart i prosjektet som har stått stille en lengre periode.

 • Et vedtak som kan få stor effekt

  Mandag ble det kjent at Kunnskapsdepartementet ønsker å teste ut et nytt valgfag i ungdomsskolen. Fra høsten kan landets ungdomsskoler ta i bruk praktiske håndverksfag som valgfag.

 • Tilpasser seg et marked i endring - vil det føre til endringer?

  Norges største entreprenør, Veidekke ASA, har den senere tiden ikke hentet inn fortjeneste på samme nivå som tidligere, og er nå i ferd med å gjennomføre relativt store endringer i organisasjonen. Ikke minst gjør de store endringer i type oppdrag de skal ta på seg - noe som også burde bli et sentralt samtaleemne på ledermøtene hos flere av de største byggherrene.

 • Det burde være en selvfølge

  Det finnes klare regler og retningslinjer rundt hvordan brakkeforholdene for arbeiderne i byggenæringen skal være. Likevel syndes det mye mot regelverket - og på en rekke byggeplasser møter arbeiderne nærmest uverdige forhold.

 • Den store røde atomknappen

  At renteutviklingen har mye å si for boligmarkedet og boligprisene er en kjent sak - men vet du hvor mye forskerne mener en økning på én prosent av renten faktisk vil ha å si for boligprisene?

 • Stabilt for boligmarkedet - men hva skjer fremover i pressområdene?

  Mandag kom tallene rundt boligsalget i Norge for april - og ikke uventet ble det her en flat utvikling - noe vi også kan forvente de nærmeste månedene. Men hva skjer noe lengre frem i tid?

 • Det finnes flere veier frem til klimamålet

  Det har aldri vært så stort fokus på å finne miljøvennlige og bærekraftige løsninger på hvordan vi bygger og med hvilke produkter vi bygger som nå. I dette arbeidet er det viktig å huske på at det finnes flere veier frem til målet - ikke minst om man ser på hva som bygges og hvorfor.

 • Styrte Vegvesenet inn i en ny tid

  Vegdirektør Terje Moe Gustavsen døde etter kort tids sykeleie natt til lørdag - og hans bortgang ble mottatt med sorg i byggenæringen. Gustavsen har satt sterke spor etter seg innen norsk samferdselspolitikk - og har gjennom nær 12 år vært den ledende kraften som har styrt etaten inn en ny tid.

 • Skole rives etter 14 år - et eksempel på hvordan det ikke skal gjøres

  I fjor ble Refstad skole i Oslo stengt på grunn av omfattende setningsskader. Torsdag ble det bestemt at skolen må rives. Dermed fikk bygget bare 13 år i drift før det var ubrukelig.

 • Viktig å legge til rette for en bærekraftig industri

  Norge har en mangslungen, fremtidsrettet og nyskapende industri innen den norske byggenæringen - som bidrar vesentlig både som leverandør til bygg og anlegg - men som også er en viktig verdiskaper i mange lokalsamfunn.

 • Spenstig satsing i Åmot

  Det var tilbake i 2015 initiativtakerne begynte å arbeide med og etter hvert presenterte planene om å bygge opp en svær massivtrefabrikk i Åmot i Buskerud. Tirsdag kunne eierne endelig formelt åpne satsingen til en kvart milliard kroner.

 • Fylla kan ikke få skylda

  Ifølge en undersøkelse gjennomført av Folkehelseinstituttet finner rundt halvparten av de spurte i undersøkelsen tilknyttet byggenæringen det helt ok at kollegaer møter fyllesyke på jobb - selv om det både kan påvirke effektiviteten, kvaliteten på arbeidet som utføres og ikke minst for sikkerheten.

 • Viktig å utdanne morgendagens arbeidere med den riktige kompetansen

  Byggenæringen utvikler seg stadig med mer komplekse utbyggingsoppdrag, digitale arbeidsmetoder, et hurtig utbyggingstempo - og behov for mer tverrfaglig kompetanse innen en rekke felter. Skal man sørge at de som er på vei inn i de ulike delene av næringen kan gjøre en så god jobb som mulig, er et viktig å sikre at man får med seg den riktige kompetansen på veien.

 • Næringen trenger en sterkere felles røst

  Torsdag ble den første toppledersamlingen til prosjektet «BAE-næringen SAMMEN2020» gjennomført. Denne samlingen viser at store deler av verdikjeden er klare til å gjøre en innsats for å løfte næringen og synliggjøre dens enorme betydning.

 • Nå må du være oppmerksom

  Sesongen har allerede startet for fullt for alle som er ute på jobb for å sørge for at vi skal få bedre asfaltdekker og for å gjøre mange mil med vei litt bedre rundt om i hele landet. Se til at de får en trygg hverdag på jobben.

 • Man konkurrerer ikke på HMS

  Byggenæringen har i stadig større grad innsett at man må jobbe sammen for å skape en bedre HMS-statistikk. Det begynner å gi resultater.

 • Travel tid venter næringen

  De fleste byggeplasser har holdt stengt gjennom hele påsken og tirsdag markerer en ny oppstart etter en velfortjent pust i bakken for de mange hundre tusen ansatte innen bygg, anlegg og eiendom i Norge. Men nå venter den absolutte høysesongen for byggenæringen.

 • På tide å tenke spor i nord

  Det norske jernbanekartet går ikke lenge nord enn til Fauske - og mange har gjennom flere tiår kjempet for en jernbanestrekning videre mot Troms og senere Finnmark. Dette arbeidet har ikke hatt mye fremgang - men nå er det mer debatt rundt utbyggingen enn man har sett på lang tid - og en viss bevegelse i en aktualisering av en slik utbygging er det nå på vei til å bli.

 • Risikobildet endrer anleggsbransjen

  For noen år siden var en stor kontrakt i det norske anleggsmarkedet, og da spesielt innen veibygging, på rundt 500 millioner kroner. Nå er de virkelig store jobbene ti ganger større - og denne utviklingen har gått raskt - og har i stor grad endret hvordan markedet fungerer.

 • Endringstakten øker

  Store deler av byggenæringen både her hjemme og i resten av Europa og verden står foran store endringer innen ulike felter. Vi ser konturene av ting som er i ferd med å skje – og når først endringene setter i gang, kan det gå raskere enn man først antar.

 • Elektrisk og digitalisert Bauma

  Bauma i München er noe helt spesielt. Ingen andre steder opplever man en møteplass som dette - uansett hvilken bransje eller næring man tilhører. Det er noe helt eget når milliarder av kroner brukes på en utstilling for på vise frem hvilke nyheter som skal prege byggenæringen de neste årene.

 • Hør på de unge

  Om ti år er det de som demonstrerte for klimaet utenfor Stortinget for noen uker siden som skal kjøpe produktene byggenæringen produserer. Da kan det jo være lurt å lytte til denne grupper når de snakker også.

 1. Forrige side
 2. Neste side