Leder

 • Rassikring eller stort bruprosjekt?

  Arbeidet med hvilke prosjekter som skal inn og hvilke som ikke skal prioriteres i neste Nasjonal transportplan (NTP 2022-2033) er for alvor kommet i gang. De ulike etatene har kommet med innspill til Samferdselsdepartementet i flere omganger, og nå hardner kampen til - noe som skaper store diskusjoner både lokalt og nasjonalt.

 • Uoversiktlig boligmarked

  Bruktboligprisene for april var overraskende sterke for store deler av landet, og endte samlet opp 0,5 prosent. Samtidig er det varslet om kraftig fall inne nyboligmarkedet, og ekspertene er uenige om veien videre. Det fleste er enige om at prisene skal ned og at nyboligmarkedet vil få det tøft, men med historisk lave renter kan det være at boligmarkedet får en mykere landing enn mange frykter.

 • På vei mot å ta hverdagen tilbake - men ikke glem konsekvensene for ”hale-næringen”

  Som varslet la Erna Solberg torsdag frem de ulike tiltakene som skal sikre en gradvis gjenåpning av det norske samfunnet. Det vil likevel ta lang tid før vi er tilbake i en normalsituasjon, og hele byggenæringen må passe på å minne både politikerne og de offentlige og private utbyggerne om at denne næringen kommer til å bli halen på denne krisen.

 • Hvordan skal vi bygge og bo?

  Koronapandemien har etter hvert blitt en del av det vante dagliglivet for de fleste av oss, og det er nesten lett å glemme at vi fortsatt befinner oss i en krise og unntakssituasjon. Dette vil etter hvert gå over, men det er likevel elementer som vil kunne føre til mer varige endringer rundt hvordan vi skal bygge og bo i fremtiden.

 • Stor diskusjon rundt OPS-gigantene

  Like før helgen ble det kjent hvilke tre konstellasjoner som skal kjempe videre om norgeshistoriens største veiutbygging - OPS-prosjektet rv. 555 Sotrasambandet. Som tidligere annonsert har det kun vært utenlandske aktører med også før finaleheatet for denne gigantutbyggingen, noe som har skapt reaksjoner både i næringen og det politiske miljøet.

 • Meget uheldig henleggelse

  På arbeidernes dag ble det kjent at politiet har henlagt den mye omtalte saken omkring Fagarbeideren AS og hvordan de har operert i byggenæringen. Dette sender ut et meget uheldig signal rundt hva man skal akseptere i norsk arbeidsliv.

 • Denne tabben kan vi ikke gjøre igjen

  Den siste finansielle krisen som rammet hele Norge og byggenæringen aller hardest var bankkrisen på slutten av 1980- og starten på 1990-tallet. Da gjorde mange av byggenæringens virksomheter en stor tabbe - den må man ikke gjenta.

 • Byggenæringen la frem sine synspunkter - viktig at regjeringen lytter og reagerer

  Onsdag ettermiddag møtte en rekke representanter fra ulike deler av den utførende delen av byggenæringen næringsminister Iselin Nybø og statssekretær Ingelin Noresjø i Samferdselsdepartementet. Nå er det avgjørende at man tar disse innspillene med i det videre arbeidet både regjeringen og Stortinget skal gjøre for å hindre at næringen risikerer å møte en stor krise.

 • Spennende resultatvår

  Resultatene for første kvartal for flere av de større virksomhetene i næringen begynner nå å bli klare, og mange venter i spenning for å se utviklingen med tanke på situasjonen hele samfunnet nå befinner seg i. Så langt ser tallene tilfredsstillende ut.

 • Det er nå vi planlegger for byggenæringens fremtid

  Det er nå sju uker siden koronakrisen for alvor bet seg fast i det norske samfunnet og Erna Solberg i stor grad stengte ned landet. Byggenæringen har klart seg rimelig godt i løpet av disse ukene, men det er hvilke valg og hvordan vi nå planlegger for tiden fremover som vil avgjøre næringens nærmeste fremtid.

 • Sett ned et bredt utvalg til å evaluere Follobaneprosjektet

  Tidenes anleggsprosjekt og tidenes byggeskandale fortjener en bred gjennomgang av en solid sammensatt gruppe med den riktige bakgrunnen. Det ser det ikke ut til at vi får.

 • Bruk mulighetene i Husbanken

  Husbanken har vært et av statens aller viktigste virkemidler innen den norske boligpolitikken gjennom mange tiår, og da spesielt i krevende tider. Når markedet møter på utfordringer har man lyktes godt med å ta i bruk dette verktøyet tidligere, og man burde derfor i enda større grad finansiere opp Husbanken i tiden vi nå er inne i.

 • Mange venter på Rogfast-oppstart

  Det er nå mange som venter på at Rogfast-arbeidene skal settes i gang for alvor. Det er forståelig. Dette er et enormt stort prosjekt som vi ha store ringvirkninger for anleggsbransjen, men som helt klart også er et prosjekt som vil ha stor betydning for hele denne delen av landet.

 • Hvordan vil milliardene som nå brukes påvirke fremtidens infrastruktursatsing?

  I bekjempelsen av virkningene av koronaviruset brukes det nå mange titalls milliarder kroner for å holde det norske samfunnet i gang så godt det lar seg gjøre og for å holde næringslivet flytende. Men dette er selvsagt penger som må hentes et sted, og spørsmålet blir hvordan dette vil påvirke de offentlige budsjettene i årene fremover.

 • Lytt til byggenæringen Erna!

  Selv om vi fortsatt opplever strenge restriksjoner for å hindre spredningen av koronaviruset, kommer det stadig flere signaler om delvis å åpne ulike deler av samfunnet opp igjen. Nå skal regjeringen Solberg ha innspill fra næringslivet i den videre prosessen. Vi ser frem at regjeringen også tar med seg innspillene fra byggenæringen som vil komme i dette arbeidet.

 • Viktig å stå oppreist i krisen - like viktig å stå med rak rygg etter krisen

  Regjeringen og Stortinget har som en del av konsekvensene rundt koronaviruset lagt frem tiltakspakker som representerer veldig mange milliarder kroner for å holde næringslivet i gang og for å redde en rekke virksomheter fra å bukke under. Dette er selvsagt helt avgjørende for å sikre landets virksomheter, men det er dessverre også slik at enkelte utnytter disse ordningene.

 • Hverdagsheltene

  Hver krise har alltid sin helt - i byggenæringen har vi mange.

 • Krise kan skape mer innovasjon

  Selv om man kanskje ikke alltid sitter igjen med et inntrykk om at byggenæringen er en av de store innovatørene her i Norge, skjer det hele tiden mye spennende og viktig innovasjonsarbeid i denne sektoren.

 • Sterkt politisk engasjement for å gjøre norske aktører konkurransedyktige

  Koronakrisen har skapt stor usikkerhet i den norske byggenæringen. Flere prosjekter risikerer å bli utsatt og endret, og mange er spente på hvordan utviklingen blir både på kort og noe lengre sikt. Flere i det politiske miljøet peker nå på viktigheten av å holde aktørene i næringen sysselsatt, og ser blant annet på innretningen av store anleggsprosjekter for å sikre lokal verdiskapning.

 • Den norske modellen avgjørende for å takle koronakrisen

  Koronakrisen som har nådd store deler av verden medfører både helsemessige utfordringer og ikke minst har smittevernstiltakene noen økonomiske følger verden knapt har sett maken til. Vi skal prise oss lykkelige over at vi befinner oss i Norge midt oppe situasjonen verden nå er vitne til.

 • Statsministeren åpner døra på gløtt - nå er det opp til oss

  12. mars innførte statsminister Erna Solberg og hennes regjering de strengeste restriksjonene Norge har opplevd i fredstid. 7. april kom meldingen om at man i tiden etter påske vil lette på noen av restriksjonene. Men hun holder bare døren litt på gløtt.

 • Heng denne opp på byggeplassen, brakka og kontoret!

  En oppegående byggenæring er helt avgjørende for å holde oppe aktiviteten i det norske næringslivet. Og for å klare å holde hjulene i gang i byggenæringen er det viktig at vi alle tar smittevernreglene alvorlig og følger de til enhver tid gjeldene retningslinjer fra myndighetene.

 • Usikkert - men foreløpig stabilt boligmarked

  Den aller største motoren i byggenæringen er representert gjennom boligmarkedet. Mange er nå spente på hvordan dette skal utvikle seg videre. Så langt oppleves markedet som overraskende stabilt, men en fasit for denne tidlige koronaperioden får vi nok ikke før i ukene etter påskehøytiden.

 • Viktig å bruke krisepakke-pengene riktig

  Tirsdag ble den foreløpig siste krisepakken vedtatt i Stortinget - og det er flere punkter her som vil både påvirke og komme byggenæringen til gode. Blant annet er det verdt å merke seg innretningen om at norske aktører skal ha en reell mulighet til å vinne frem i de offentlige konkurransene.

 • Grip fast i lyspunktene - for det er ikke bekmørkt

  Det er snart tre uker siden Erna Solberg innførte de strengeste restriksjonene i Norge i fredstid, noe som har medført krisetilstander i store deler av norsk næringsliv. Men det er ikke bekmørkt - i byggenæringen er det fortsatt flere lyspunkter.

 • Må slå hardt ned på de som lurer til seg midler fra fellesskapets koronadugnad

  Regjeringen bruker nå mange titalls milliarder kroner for å holde hjulene i næringslivet i gang, for å støtte de som blir permittert og for å bistå kommunene i kampen mot virkningene av koronasmitten. Når det blir brukt så store summer vil det alltid være noen som prøve å lure til seg midler fra fellesskapet for sin egen vinnings skyld.

 • Nå kom veilederen rundt lokale karanteneregler - men er det nok?

  Den kanskje aller største utfordringen for næringslivet, og ikke minst byggenæringen, nå midt oppe i koronakrisen er lokale karantenekrav som går lenger enn regjeringens og Folkehelseinstituttets anbefalinger. Nå har det kommet en ny nasjonal veileder som skal bistå landets kommuner rundt lokale smittevernsregler. Spørsmålet er om dette er nok til å kunne sikre at næringslivet kan få utført sine oppgaver godt nok.

 • Milliardene renner ut på Follobanen

  5.000 millioner kroner. Det er nesten ikke til å tro det når du leser om ekstramilliardene som nå må til for å fullføre utbyggingen av Follobanen.

 • Det er også mitt og ditt ansvar å bidra til å holde hjulene i gang

  Byggenæringen er kanskje samfunnets aller viktigste verktøy for å bidra til å holde aktiviteten rundt om i landet gående i denne utfordrende tiden vi nå er inne i. For å få til dette har vi alle et ansvar med å bidra til å holde hjulene i gang.

 • Hvilke langsiktige effekter kan vi forvente av koronakrisen?

  Hele verden står midt oppe i koronakrisen med begge beina. Da er det ikke lett å se på hvilke langsiktige virkninger følgene av denne krisen kan medføre når tingene roer seg, men alt blir nok ikke helt som før.

 • Får vi et boligkrakk?

  Næringslivet opplever for tiden unntakstilstander, folk permitteres og mister jobbene sine - og mange er urolige for sin økonomiske fremtid. Dette kan få stor innvirkning på boligmarkedet.

 • Viktig at byggenæringen får gjennomslag for viktige tiltak

  Vi har allerede lagt bak oss mange dager i unntakstilstand her i Norge som følge av koronaviruset og konsekvensene av krisetiltakene for å stoppe spredningen av viruset. Dette begynner å få stor innvirkning på næringslivet, og nå ber en samlet byggenæring om gjennomslag for flere konkrete tiltak.

 • Mange håndverkerbiler i morgentrafikken

  En av følgene av koronakrisen er at biltrafikken har gått kraftig ned rundt om i landet. Det merkes ikke minst til og fra de store byene i rushtrafikken. Da er det godt å se at håndverkerbilene dominerer trafikkbildet mange steder.

 • Kroneverdien skaper stor uro i byggenæringen

  Effekten av koronasmitten brer om seg. For Norge ble situasjonen ytterligere utfordret ved at kroneverdien sank til nye bunnivåer i løpet av torsdag. Dette skaper stor uro for de som kjøper inn varer i euro og dollar.

 • Ta ansvar!

  Vi er inne i ekstraordinær situasjon vi knapt har sett maken til. Nettopp i disse tider er det ekstremt viktig at næringens aktører ser på alle muligheter for å holde hjulene i gang, og ikke minst har de offentlige byggherrene her et stort ansvar.

 • Over grensen

  Det er satt inn en rekke ulike tiltak for å bekjempe spredningen av koronasmitten. Dette er også helt nødvendig for å forsøke å få situasjonen under kontroll. Men dette har også gitt en rekke praktiske utfordringer, blant annet hvordan man skal håndtere reise til og fra jobber og byggeplasser innen byggenæringen.

 • Viktig å holde hjulene i gang

  For å komme oss gjennom denne krisen trenger vi at politikerne tar ansvar og leder landet gjennom ord og handling. Med krisepakken som ble vedtatt mandag har store deler av næringen fått de virkemidlene man kan forvente i dagens situasjon. Forhåpentligvis vil dette, sammen med en fremoverlent byggenæring, bidra til å holde hjulene i gang så godt det lar seg gjøre.

 • Nå handler dette om å redde liv - og arbeidsplasser

  Nå settes samfunnet vårt virkelig på prøve. Det kjempes en kamp på mange fronter, men nå handler dette først og fremst om to ting - å redde liv og å redde virksomheter fra å gå overende.

 • En ekstraordinær situasjon vi ikke kjenner rekkevidden av

  Torsdag fikk vi virkelig kjenne på rekkevidden av spredningen av koronaviruset. Dessverre kan nok dette bare være forsmaken på de virkelige konsekvensene vi har i vente. Dette vil ramme samfunnet hardt.

 • Nå må alle ta ansvar

  Samfunnet rundt oss, både globalt og lokalt, er på mange måter nå inne i en unntakstilstand. Utviklingen de siste 48 timene har gjort en utfordrende situasjon enda vanskeligere, og næringslivet merker nå for alvor følgene av koronaviruset. Dette påvirker i høy grad selvsagt også byggenæringen.

 1. Forrige side
 2. Neste side