Elvetangen skole, svømmehall og flerbrukshall

Elvetangen skole, Hakadal i Nittedal, 31.8.2021.
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienElvetangen skole, Hakadal i Nittedal, 31.8.2021.
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienElvetangen skole, Hakadal i Nittedal, 31.8.2021.
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienElvetangen skole, Hakadal i Nittedal, 31.8.2021.
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienElvetangen skole, Hakadal i Nittedal, 31.8.2021.
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienElvetangen skole, Hakadal i Nittedal, 31.8.2021.
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienElvetangen skole, Hakadal i Nittedal, 31.8.2021.
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienElvetangen skole, Hakadal i Nittedal, 31.8.2021.
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienElvetangen skole, Hakadal i Nittedal, 31.8.2021.
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienElvetangen skole, Hakadal i Nittedal, 31.8.2021.
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienElvetangen skole, Hakadal i Nittedal, 31.8.2021.
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienElvetangen skole, Hakadal i Nittedal, 31.8.2021.
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienElvetangen skole, Hakadal i Nittedal, 31.8.2021.
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienElvetangen skole, Hakadal i Nittedal, 31.8.2021.
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienElvetangen skole, Hakadal i Nittedal, 31.8.2021.
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienElvetangen skole, Hakadal i Nittedal, 31.8.2021.
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienElvetangen skole, Hakadal i Nittedal, 31.8.2021.
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienElvetangen skole, Hakadal i Nittedal, 31.8.2021.
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienElvetangen skole, Hakadal i Nittedal, 31.8.2021.
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienElvetangen skole, Hakadal i Nittedal, 31.8.2021.
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienElvetangen skole, Hakadal i Nittedal, 31.8.2021.
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienElvetangen skole, Hakadal i Nittedal, 31.8.2021.
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienElvetangen skole, Hakadal i Nittedal, 31.8.2021.
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienElvetangen skole, Hakadal i Nittedal, 31.8.2021.
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienElvetangen skole, Hakadal i Nittedal, 31.8.2021.
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienElvetangen skole, Hakadal i Nittedal, 31.8.2021.
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienElvetangen skole, Hakadal i Nittedal, 31.8.2021.
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienElvetangen skole, Hakadal i Nittedal, 31.8.2021.
Foto: Trond Joelson, Byggeindustrien
Backelogo

Backelogo

Norconsultlogo

Norconsultlogo

Opak

Opak

Opplandske

Opplandske

Midthauglogo

Midthauglogo

Lianlogo

Lianlogo

Protanlogo

Protanlogo

RVT

RVT

BBM

BBM

Moelvenlogo

Moelvenlogo

Sørum

Sørum

HadelandStål

HadelandStål

HæhreGulvstøp

HæhreGulvstøp

NordicDoor

NordicDoor

GKlogo

GKlogo

Nittedal kommune har lagt ned store ressurser for å få på plass den nye barneskolen og idrettsanlegget i Hakadal. Aktørene fikk nok å bryne seg på, da de bygningsmessige utfordringene måtte løses samtidig som det pågikk omfattende omlegging og reetablering av infrastrukturen i området.

Fakta

Sted: Hakadal i Nittedal

Prosjekttype: skole 1-7, fire-parallell

BTA: 13.000 kvadratmeter

Byggherre: Nittedal Kommunale Eiendomsforetak

Prosjektledelse: Opak

Totalentreprenør: Backe Oppland i arbeidsfellesskap med Backe Romerike

Kontraktssum med endringer inkl. mva.: ca. 600 millioner kroner

Arkitekt: ARKITEKTGRUPPEN lille frøen

LARK: Bjørbekk & Lindheim Landskapsarkitekter

Totalrådgiver: Norconsult

Underentreprenører og leverandører: Grunn- og utomhusarbeider: Nordby Maskin l Peling: Fundamentering l Betong svømmehall: Gislebye Bygg l Legging armering: A. Jensrud & Sønn l Betongelementer: Opplandske Betongindustri l Stål: Jomek Sveis l Lett-tak: Lett-Tak Systemer l Limtre: Moelven Limtre l Mur- og flisarbeider: Mjøsen Murmesterforretning l Tømrer: Ringsaker Vegg- og Takelementer l Parkett: Bo Andrén Norge l Systemvegger: Bærum Byggmontering l Foldevegger: Saxi Produkter l Vinduer: Lian Vinduer l Solskjerming: Vental l Glassfiber- og ståldører: Maxbo Proff l Innredning idrettshall: Egas Sport l Stål og gips: Hadeland Stål & Gips l Lås og beslag: Certego l Tekking: Protan Entreprenør l Fasader svømmehall: Edvind Hansen l Fasadeleverandør svømmehall: Paroc Panel Systems l Blikkenslager: Sørbråten Blikk og Ventilasjon l Trapper og rekkverk: Brødrene Midthaug l Rør: Bravida l Energibrønn: Rototec l Ventilasjon: GK Inneklima l Elektro: Sørum Elektriske l Glass/alu: Glassteam l Maler: Malermester Buer l Byggtapetsering: Kjærnsmo l Himlinger: Bærum Byggmontering l Innredning flerbrukshall: Egas Sport l Kjøkken og garderobe: Harald Krogsæter l Skinner takheis: Etac l Rullegitter: Olar Portconsult l Foliering: Design l Billettsystem: Menerga l Automasjon: Sauter Norge l Røykluker: Jet Bramo l Heis: Orona Norway l Løfteplattform: Castor l Branngardiner: BVS Brannvernssystemer l Basseng: Enwa Badeanlegg l Maskinutleie: BAS l Stillas: MB Stillas l Oppmåling: Geoplan 3D l Betonggulv: Hæhre Gulvstøp l Tredører: Nordic Door l Brannisolering og branntetting: Firesafe

Her kan du se presentasjonen av prosjektet fra magasinet Byggeindustrien

Den nye barneskolen erstatter to andre skoler, og skal ivareta barneskolebehovet i Hakadal. Inn i det samme prosjektet gikk kommunen også inn for at det også skulle bygges en flerbrukshall med tribuneplasser og et moderne svømmeanlegg med et 25-meters basseng og et hev- og senk opplæringsbasseng på 12,5 meter.

– Nærmiljøanlegget med en ny fireparallell 1-7 barneskole skal bidra til å knytte øst- og vestsiden av Hakadal sammen. Siden Hakadal IL er hjemmelshaver for det meste av tomtearealet, har det vært en prosess der man delvis har kjøpt eller erstattet eksisterende anlegg med nytt. Klubben har også fått et kontor, møtelokale og et styrkerom i forbindelse med den nye flerbrukshallen, forteller kommunens prosjektleder Bjørn Einar Andersen.

Et arbeidsfellesskap

Totalentreprenør for det 13.000 kvadratmeter store prosjektet er Backe Oppland AS, i et arbeidsfellesskap med Backe Romerike AS. Sammen har de med seg mangeårige samarbeidspartner på skoleprosjekter, ARKITEKTGRUPPEN lille frøen AS. Utomhusanlegget er designet av Bjørbekk & Lindheim Landskapsarkitekter, mens Norconsult har vært flerfaglig rådgiver.

– Vi har mange skoleprosjekter bak oss, og mener vi sitter på mye erfaring og masse kompetanse. Kombinasjonen skole, flerbrukshall og svømmehall, er interessant for oss, sier prosjektleder Vegard Sætermoen i Backe Romerike. – Dette er en totalentreprise med samspill der vi kunne være med å delta i forprosjektet og finne gode løsninger – både for brukere og byggherre – samt å finne byggbare løsninger, sier Sætermoen.

Store infrastrukturarbeider

Tomta, som ligger på østsiden av RV 4 og langs Nitelvas løp i vest, er flomutsatt. Arbeidet med å bygge en flomvoll dimensjonert for å tåle en 200-års flom med klimapåslag, har pågått over flere år. Den skal sikre den eksisterende ungdomskolen i sør og det nye skole- og idrettsanlegget. I dette prosjektet ble det etablert en tursti oppå denne flomvollen.

– Det var en del kommunal- teknikk i rør og en pumpestasjon som måtte reetableres. Siden vi så det i et lengre tidsperspektiv og tok høyde for fremtidig vekst, ble det omfattende. Vi måtte begynne der, siden det lå i konflikt med den kommende svømmehallen. For å få lov til å bygge skolen, fremsatte i tillegg Statens vegvesen ned et krav om at avkjøringsforholdene fra riksveien måtte utbedres, forklarer Andersen.

Vegprosjektet med vegstrekningen og vegkrysset, ny busslomme, gangveier og nye støyskjermer, ble utført av en annen entreprenør. Men to store infrastrukturprosjekter gående parallelt med skoleutbyggingen, var krevende og krevde ofte koordineringsmøter mellom aktørene. Ikke minst med tanke på HMS-situasjonen for elever og ansatte på ungdomsskolen.

Gunnhild Vik fra ARKITEKT-GRUPPEN lille frøen forteller om den komplekse tomtesituasjonen med en eksisterende ungdomsskole, et idrettsanlegg med et stort arealbehov, og mange forskjellige idrettsbaner.

– Å legge en barneskole ved siden av en ungdomsskole, kan by på utfordringer, siden det er stort sprik i alder og interesser. Det er en lang bygningskropp, der det er fellesfunksjoner i midten og tre undervisningsfløyer rundt. Det var en forutsetning med separate innganger slik at alle trinnene ikke kommer inn på samme sted. Uteområdene er forsøksvis lagt i nærområdene til inngangene, forklarer Vik.

Ytterveggene er i hovedsak prefabrikkerte, med royalimpregnert trekledning. I de tre trappeløpene i fløyene er det lagt inn betongskiver med kvadratiske åpninger.

– For at ikke trappeløpene skal være så utsatte for vær og vind, er de skjermet på denne måten. Tanken er at trappeløpene med forskjellige farger på lakkerte stålplater og rekkverk, skal fremme motivet og gi identitet, slik at elevene skal kunne kjenne seg igjen, sier Vik.

– Det er funksjoner som er utadrettede, samtidig som skolen og idrettshallen skal være litt tilbaketrukket. En kontrast mellom det som skal være nært og trygt, og det som skal kunne ta imot store folkemengder. Det er meningen at dette skal bli et lokalt samlingspunkt, altså et sted som kan klare å ta opp funksjonen som en møteplass, sier Vik.

Hun forteller at det ga komplekse utfordringer, ikke minst hva bygningsfysikk og tetthet og lekkasje angår, å legge en svømmehall inn i en bygningskropp med helt andre funksjoner.

Den fysiske oppstarten var på nyåret 2019, der det ble satt ned om lag 230 stålkjernepeler. Konstruksjonen er støpte pelehoder og fundamenter, hulldekker, prefab betong og stål, Flerbrukshallen har betongsøyler med stålfagverk, mens svømmehallen består av betongelementer med limtredragere og sandwichelementer.

Mye oppfølging

– Det har vært veldig mye graving og spunting. VA-omleggingen ble et prosjekt i prosjektet, der vi måtte bruke styrtboring for å komme oss over på den andre siden av Nitelva. For vår del har det isolert sett vært et skoleprosjekt. Men VA-jobben krevde mye oppfølging. Sammen med vegprosjektet krevde den mye og ofte koordinering. Sikkerheten til myke trafikanter og en ungdomsskole i full drift var i høysetet, presiserer Sætermoen.

Elvetangen skole er bygget etter miljøstandarden BREEAM–NOR Excellent, men det ble underveis valgt å ikke gå inn for sertifisering. På grunn av grunnforholdene ble det ikke etablert ordinære energibrønner. – En stor lomme med løsmasser i fjellet førte til at brønnen raste. I stedet er det en løsning der grunnvannet bli hentet rett inn, sier Sætermoen.

Det har vært to mindre smitteutbrudd, men ikke spredning på byggeplassen. – Det har vært gode forebyggende rutiner, der tilfellene med utbrudd ble håndtert på en god måte. Et resultat av innreiserestriksjonene i pandemien er at overlevering av svømmehallen er forsinket. Men så snart de svenske håndverkerne er på plass, vil også disse arbeidene bli ferdigstilt, presiserer Andersen.

Nittedal kommune ser ut til å komme under kostnadsrammen på 712 millioner kroner. – Samspillet har fungert veldig bra. De få overraskelsene som kom, har vi hatt god kontroll på. Dette anlegget er et positivt løft for bygda; det betyr mye for lokalsamfunnet og kommunen, bekrefter Andersen.

– Det har vært utført mange forskjellige aktiviteter over et stort område. Prosessen og samarbeidet med kommunen, rådgiverne og alle involverte har fungert godt. Bortsett fra den koronautsatte svømmehallen, er alt levert i henhold til avtalt kvalitet og tid, sier Sætermoen.