Illustrasjonsfoto.

Eltel kjøper ut partner for 265 millioner

Eltel har besluttet å kjøpe opp den andre halvparten av utestående aksjer i joint venture-selskapet Eltel Sønnico AS i Norge, fra sin partner Umoe, for 265 millioner norske kroner.

Fusjonen av telekomvirksomhetene til Eltel og Sönnico Tele AS ble gjennomført i første kvartal 2014, med oppstart av felles virksomhet i begynnelsen av 2015.

- Prisen på 265 millioner norske kroner blir betalt kontant. Prisen er i tråd med Eltels uttalte målintervall for oppkjøp på 5-7 ganger EBITA målt proforma for de siste 12 månedene. To tredjedeler av summen blir betalt når transaksjonen er gjennomført, og resterende tredjedel i januar 2016, skriver Eltel i en pressemelding.

Eltels netto omsetning kommer til å øke med hele beløpet av joint venture-selskapets omsetning, til i underkant av 200 millioner euro per år.

Oppkjøpet skjer under forutsetning av godkjennelse fra Konkurransetilsynet.