Ellevill badestrid i Høyesterett

Skal «folk flest» få bade og sole seg på en holme tett opp til finansmannen Kjell Christian Ulrichsens hytte? Tirsdag var det de ærede dommere i Høyesterett som skulle ta stilling i den elleville badestriden fra Sandefjord.

Ulrichsen eier den omstridte Torsholmen, der Sandefjord-befolkningen alltid har kunnet fortøye båtene sine, bade og sole seg. Men da finansmannen og dronningfetteren overtok eiendommen i 1994 mente han det var sjenerende med badegjester rett på den andre siden av det smale sundet som skiller hans hytte «Villa Yxney» og Torsholmen. Siden har striden pågått mellom Sandefjord kommune og Ulrichsen. En strid som har omfattet både gjerder, steiner, badebøyer og skilting. Mange harde ord har også falt. Sandefjords ordfører Bjørn Ole Gleditsch (H) hevdet i Sandefjord tingrett at Ulrichsen hadde uttrykt ønske om at Sandefjord-ordføreren «skulle steke i sitt eget fett». Gleditsch selv sa at mange i Sandefjord ser på Ulrichsen som en drittsekk, og at han flere ganger har hatt lyst til å bruke den karakteristikken selv. I Sandefjord tingrett seiret kommunen, og i seiersrusen tok både Gleditsch og kommuneadvokat Ivar Otto Myhre seg et bad i det omstridte sundet. Seier ble det for kommunen også i Agder lagmannsrett, og tirsdag sto Høyesterett for tur. To dager er satt av til saken, og Miljøverndepartementet har bedt regjeringsadvokaten hjelpe Sandefjord kommune, fordi saken anses for å være av så stor prinsipiell betydning for hva som er rimelig avstand mellom bebodd hus og hytte og allmenne aktiviteter i strandsonens utmark.