Oslos plan- og bygningssjef Ellen de Vibe pensjonerer seg til sommeren.

Ellen de Vibe gir seg som plan- og bygningssjef

Etatsdirektør i Oslos Plan- og bygningsetat, Ellen de Vibe, pensjonerer seg 1. juni 2019.


– Jeg har hatt utrolig spennende år i kommunes tjeneste. Det har vært et privilegium å få delta i byens utvikling i denne perioden. Jeg mener etaten har bidratt kraftig med å gi byen økt kvalitet samtidig som den har vokst, selv om det har vært en brytningstid i byutviklingen som tidvis har vært arbeidsom, sier Ellen de Vibe i en pressemelding.

Plan- og bygningssjefen får ros av Oslos byråd for byutvikling, Hanna E. Marcussen for arbeidet hun har lagt ned gjennom 20 år.

– Ellen de Vibe har med betydelig fagkunnskap og engasjement vært en markant skikkelse i Oslos byutvikling i to tiår. Hun har vært en tydelig faglig rådgiver for Oslos politikere, sier Hanna E. Marcussen.
Byråden sier Ellen de Vibe har jobbet utrettelig for at Oslo skal bli en bedre by med høy arkitektonisk kvalitet, gode byrom og kvalitet i utforming og materialbruk.

– Hun har spilt en viktig rolle i arbeidet med å åpne havnefronten til glede for byens innbyggere og tilreisende. De Vibe har gitt Plan- og bygningsetaten en tydelig stemme i byutviklingen og i alt sitt arbeid holdt den faglige fanen høyt, sier Marcussen.
Fjordbyen, Småhusplanen, Groruddalen og juridisk bindende arealdel til kommuneplanen har vært viktige oppgaver for Plan- og bygningsetaten under Ellen de Vibes ledelse.
– Vi har de siste 15 år godkjent cirka 55.000 boligenheter. Rett før jul avga vi også områdereguleringen for gater og byrom som skal bidra til at hovedstaden får et fremtidsrettet sentrum med mer byliv. Vi har også modernisert mye av vår forvaltning bla gjennom digitale tjenester, sier de Vibe.
– Jeg er stolt over arbeidet som våre faglig meget dyktige medarbeidere har bidratt med. Jeg kommer til å savne arbeidet og kollegaene, men vet at etaten vil leve et godt liv videre uten meg, sier de Vibe.