Illustrasjon: Elkem

Elkem vil ha batterifabrikk på Herøya i Porsgrunn

Elkem har bestemt at deres nye batterifabrikk skal bygges på Herøya industripark i Porsgrunn dersom de går videre med planene.

I en pressemelding skriver Elkem at de jobber med muligheten for å bygge en ny storskala batterifabrikk i Porsgrunn. Selskapet ønsker å utvikle mer miljøvennlige batterier, og har kalt prosjektet Northern Recharge.

Elkem er i gang med et pilotprosjekt i Kristiansand, og det anlegget vil starte produksjon i 2021. Basert på resultatene derfra vil de foreta en endelig investeringsbeslutning.

- Produksjon av materialer til batterier representerer en av Elkems største vekstmuligheter. Etterspørselen etter batterier øker, som et resultat av elektrifiseringen av transport og økt behov for lagring av energi. Dette krever ny produksjonskapasitet for batterimaterialer, og vi ser store muligheter med et produkt med grønt fotavtrykk, sier Elkem-direktør Michael Koenig i meldingen.

Grafitt er et av de viktigste materialene i produksjonen av lithium-ion-battericeller, og etterspørselen er forventet å økte mer enn ti ganger frem til 2030. Det er dette markedet Elkem nå sikter seg ut, og som de håper kan bli en ny norsk eksportnæring basert på vannkraft.

Elkem sier at de nå har valgt Herøya i Porsgrunn som lokasjon for et fremtidig prosjektet. Det har de gjort med tanke tilgangen til miljøvennlig energi, nærhet til pilotprosjektet og forskningsmiljøer.

Selskapet vil nå jobbe videre med planene, før de tar en endelig beslutning i 2021.