Elektroingeniør

Statens vegvesen arbeider for at både gående, syklende, kjørende og kollektivreisende skal komme trygt fram. Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesveger og har tilsyn med kjøretøy og trafikanter. Som fylkeskommunenes og statens vegadministrasjon bidrar vi med faglig grunnlag for politiske beslutninger og setter dem ut i livet. Vi er en stor samfunnsaktør med over 7600 engasjerte medarbeidere med bred kompetanse fordelt på Vegdirektoratet og fem regioner.

Firma Statens vegvesen Region midt
FylkeMøre og Romsdal
StedMolde/Ålesund/Ørsta
Søknadsfrist23.11.2016

I trafikkseksjonen i Ressursavdelingen i Statens vegvesen Region midt er det ledig fast stilling som elektroingeniør. Kontorsted er ved en av våre lokasjoner i Møre og Romsdal (Molde, Ålesund eller Ørsta). Noe reising i regionen må påregnes.

Trafikkseksjonen yter faglig bistand til ulike fagmiljøer og enheter i Region midt, som har mange elektroanlegg og trafikktekniske installasjoner langs vegene i Møre og Romsdal, Sør- og Nord-Trøndelag. Stillingen inngår i en gruppe som har oppgaver knyttet til etablering, oppgradering, drift, vedlikehold, samt styring, overvåking og kommunikasjon i forbindelse med disse anleggene. Vi ser et stadig større behov for elektrokompetanse i Statens vegvesen sine prosjekter. Vi kan derfor tilby en meget varierende og interessant hverdag med gode utviklingsmuligheter i et trivelig og godt arbeidsmiljø.

Arbeidsoppgaver

Arbeidsoppgaver i første omgang vil være som teknisk byggeleder elektro for tunnelutbedringsprosjektet på Sunnmøre. Prosjektet består av 8 tunneler som skal utbedres frem til 2019. Målet med arbeidet er å heve sikkerheten i tunnelene. Oppgraderingen av de tre undersjøiske tunnelene Ellingsøytunnelen, Valderøytunnelen og Godøytunnelen starter høsten 2017. En stor del av arbeidet vil være å erstatte gamle elektroinstallasjoner med dagens teknologi. Overvåking med AID teknologi vil bli installert som et viktig tiltak i de undersjøiske tunnelene. Teknisk byggeleder elektro vil rapportere til byggeleder for tunnelprosjektet. Andre oppgaver etter hvert kan være bistand i forbindelse med IK/HMS, offentlige innkjøp/beskrivelser/tilbudsgrunnlag/ konkurransegrunnlag og kontrakter. Videre vil det være aktuelt med oppfølging av eksterne konsulenter, elektroentreprenører og andre leverandører ved nybygg og rehabiliteringer, samt øvrige oppgaver som våre oppdragsgivere bestiller.

Kvalifikasjoner

Vi krever minimum 3-årig høyere utdanning innen elkraft eller beslektede fagområder. Søkere med eksamen fra teknisk fagskole og med svært god og allsidig praksis fra de aktuelle fagområdene kan bli vurdert. I tillegg kreves fagbrev som elektriker (elektromontør gr. L eller godkjent elektriker med spesialisering innen modulen tekniske elektriske anlegg). Du bør ha kjennskap til og erfaring fra nettverk og kommunikasjonssystemer. Det er en fordel om du har erfaring innen elektro og automasjon når det gjelder trafikk, tunnel eller signal. Det er også en fordel at du har relevant erfaring innen kontraktsoppfølging. Dersom du har tatt hele eller deler av din utdanning i utlandet, ber vi om en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT ( www.nokut.no). Det kreves førerkort i klasse B. Vi søker en medarbeider som er engasjert, selvstendig og initiativrik. Det er i tillegg ønskelig at du er strukturert, kommuniserer godt både muntlig og skriftlig og trives i samarbeid med andre.

Hva tilbyr vi?

Lønn fastsettes etter nærmere avtale i henhold til etatens lønnspolitikk. Fra lønnen trekkes 2 % pensjonsinnskudd til Statens pensjonskasse. Videre kan vi tilby gunstige arbeidstidsordninger, gode pensjons- og forsikringsordninger, samt muligheter for etter- og videreutdanning.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.

Statens vegvesen skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det.

Søknad med CV sendes elektronisk sammen med attester og vitnemål. Originale vitnemål og attester tas med til et eventuelt intervju. Flere opplysninger om stillingen kan du få ved henvendelse til seksjonsleder Eva Larsen (tlf. 951 68 602), eller prosjektleder for tunnelutbedringsprosjektet Ole Kristian Birkeland (tlf. 909 68 712).

Søk her