Elektroformann og elektromontør

AF Anlegg gjennomfører alle typer anleggsprosjekter innenfor samferdsel, infrastruktur og vannkraft, inkludert veg, bane, flyplass, tunnel, tunnelinnredning og sikring. Anleggsvirksomheten omfatter også nybygging og oppgradering av olje- og gassanlegg, samt havneanlegg. I tillegg har AF ressurser til å ivareta alle disipliner i EPCIC offshore prosjekter.

Vi er en sentral aktør på de største prosjektene innen samferdsel, vannkraft, olje og gass som utføres i Norge.

FirmaAF Anlegg
FylkeAkershus
StedHaga i Nes
Søknadsfristsnarest

AF Gruppen er i solid vekst og har i det siste fått flere store oppdrag. Vi har derfor behov for å styrke bemanningen ved vår maskinavdeling på Haga i Nes kommune utenfor Oslo. Våre prosjekter er rundt om i hele landet, så noe reisevirksomhet må påberegnes.

Vi søker elktroformann og elektromontør til å jobbe på vårt hovedlager med kontroll/reparasjoner av elektrisk utstyr og maskiner for bruk på våre bygge- og anleggsprosjekter.

Ansvarsområde elektroformann:

  • Oppfølging av våre prosjekter, og datasystemer, teknisk support og innkjøp.
  • Fordel med erfaring/interesse for samband (UHF), alarm- og adgangskontrollsystemer, veglysanlegg.
  • Våre datasystemer: Febdok, AutoCad, Handyman, Maskinsystem (eget system), server (lagring/arkivering/oppdatering).

Ansvarsområde elektromontør:

  • Fordel om kjennskap/erfaring med elektro hydrauliske styringer.
  • Du må ha fagbrev gruppe L. Tavlebyggere og automatikere oppfordres også til å søke.

Du kjennetegnes ved å være er ansvarsbevisst, strukturert, ha gode samarbeidsevner og holder et høyt aktivitetsnivå.

Vi tilbyr et godt arbeidsmiljø og spennende utfordringer på tvers av tradisjonelle faginndelinger. Stillingen byr på betydelige muligheter for kompetanseutvikling og personlig utvikling. Vi tilbyr konkurransedyktige, prestasjonsorienterte betingelser og gode forsikringsordninger. I AF vil du også få anledning til å ha eierandeler i bedriften i form av aksje og opsjonsprogram.

Ta kontakt med Cato Bredeveien, 908 27 141 eller Sif Løvdal, 45786585 for spørsmål om stillingen. Kortfattet søknad med CV sendes så snart som mulig via www.afgruppen.no/karriere.

Vis flere stillinger: