Eldrebølgen er på vei til å treffe oss – er kommunene forberedt?

Landets befolkning blir stadig eldre, og dette er noe vi har sett vil bli en utvikling som stadig øker i effekt. Men er kommunene forberedt på det som nå skjer, og har de midlene som skal til for å møte behovene som nå er i ferd med å tårne seg opp.