Eldhusøya

Et splitter nytt servicebygg med toalett og servering, samt en spektakulær 700 meter lang svevesti mot Atlanterhavet gjør århundrets byggverk, Atlanterhavsveien, til en enda større opplevelse for bilturistene.

Fakta

Sted: Averøy

Prosjekttype: Turistvegprosjekt

Entreprisekostnad eks mva:
35 millioner kroner

Stålkonstruksjon: 50 tonn

Svevesti areal: 1.530 kvm

Servicebygg areal: 155 kvm

Byggherre: Statens vegvesen

Generalentreprenør:
Betonmast Røsand

Arkitekt: Ghilardi & Hellsten

Landskapsarkitekt: Asplan Viak

Rådgivere: RIB: Dr. Tech Kr. Apeland l RIV: Unionconsult l RIE: Norconsult

Underentreprenører/leverandører: Storkjøkken: Termo storkjøkken l Grunnarbeider/utomhus: Nerland maskin l Rørlegger: Comfort Averøy Langset Rør l Ventilasjon: Teknisk Ventilasjon l Elektro: West Elektro l Stålarbeider: Trondheim Stål l Gang-
bro: Glassfiber Produkter l Bygge-
varer: Optimera l Fasader: Steni

Eldhusøya er en av de mange holmene og skjærene Atlanterhavsveien i Møre og Romsdal går over i sin ferd fra Averøy til Eide kommune ute mot storhavet.

Denne sommeren åpnet rasteplassen og utkikks-
punktet med nytt servicebygg og en bølgende og svevende sti som tar igjen møtet mellom hav, himmel og ingeniørkunst som preger Nasjonal turistveg Atlanter-havsveien.

– Eldhusøya har blitt et utfartsmål i seg selv. Besøket i sommer har gått over all forventning, og jeg synes det har blitt et fint tilbud, sier strekningsansvarlig for Nasjonal turistveg Atlanter-havsveien, Grete Kongshaug, til Byggeindustrien.

Unikt turistvegprosjekt
Det nye turistvegprosjektet på Eldhusøya består av en 150 kvadratmeter stor servicestasjon med en liten kafe, informasjon og toaletter, samt en 700 meter lang sti i stål og kompositt som bølger seg gjennom landskapet, og lar turistene gå trygge og tørrskodde rundt øya.

– Det er lagt til rette for aktivitet her. Det er mye trafikk på selve veien, så det er fint å kunne tilby en vandring der naturopp-levelsen kan få full oppmerksomhet. Det er lagt vekt på universell utforming slik at alle kan få anledning til å ta turen rundt Eldhusøya, sier Kongshaug.

Entreprenør på prosjektet er det lokale selskapet Betonmast Røsand. Frem til åpningen 4. juli i år, har arbeidet gått for fullt på holmen ute i havgapet.

– Vi begynte arbeidet på Eldhusøya i april 2013, og startet med grunnarbeidet på servicebygget, forteller prosjektleder Tore Gujord i Betonmast Røsand.

Ingen hyllevare
Omtrent 2.000 kubikkmeter med fjell måtte sprenges ut av fjellet for å gi rom til servicestasjonen, som har en hele 150 meter lang fasade. Selve bygget utgjør bare en tredjedel av den spesial-designede fasaden, og kun støttemurer skjuler seg bak meste-parten av lengden.

– Dette er ikke et prosjekt med mye hyllevare. Fasaden består av linseformede Steni-plater, som er slipt slik at hver enkelt plate har sitt eget design. Sammen med vinduer i samme form kan de minne om fisk i et opprørt hav, sier Gujord.

– Vi i Steni er stolte av å ha fått delta i prosjektet med leveransen av Steni Colour fasadeplater tilpasset de tøffe klimatiske forholdene på Atlanterhavsveien, sier Ståle Kristiansen, salgssjef i Steni Norge.

Både komposittplatene og vinduene som preger fasaden, tar igjen det konstant bølgende uttrykket til resten av Atlanterhavs-veien, og til Atlanterhavet selv.

Omtrent 6.000 kvadratmeter av øya er revegetert, hovedsakelig med røsslyng, av Mekvik Maskin.

Utenfor rammene
Geometrien i det spesielle bygget har tvunget entreprenøren til å tenke utenfor de vanlige rammene.

– På dette prosjektet har vi ikke hatt noen rette linjer eller rette vinkler å forholde oss til, men en geometri som svever like mye som banen rundt øya, forteller prosjektlederen.

På grunn av den uregelrette geometrien i bygget, har entrepre-
nøren måttet benytte seg av nøyaktige koordinater for å stikke ut punkter for bygget.

– Det har ikke vært aktuelt å benytte noe aksesystem, men vi har vært nødt til å gå inn i tegningsgrunnlaget, og deretter sette det ut i virkeligheten, sier Gujord.

Også stien har blitt fundamentert ut ifra nøye utmålte koordinater.

– Vi begynte med fundamenteringen av svevestien i august 2013, og var ferdige februar i år. Selve stien er levert og montert av Trondheim stål. Den er fundamentert til fjell på sirkulære betongfundament, og forankret med fjellbolter. Vi har måttet benytte syrefast stål, siden miljøet på Eldhusøya er så korrosivt, forteller Gujord.

Salt severdighet
Alt på stien, fra rekkverkene i stål til underlaget bestående av sorte komposittrister med påstøpt sand, er tilpasset de værharde og maritime omgivelsene på Atlanterhavsveien.

– Når vi bygger på land, er vi mer vant til å bruke galvaniserte stålrister. De kinesiskproduserte komposittristene vi har brukt her, ser vi ikke så mye av onshore, men er mer vanlige offshore, sier prosjektlederen.

Gujord kan fortelle at Betonmast Røsand opplever å ha hatt god måloppnåelse på både kvalitet, HMS og økonomi på prosjektet, men legger ikke skjul på at det også kan være utfordrende å jobbe så utsatt til som man av og til har gjort på Eldhusøya.

– Nå fikk vi en veldig snill vinter i år, men man kommer jo ikke bort ifra at vi jobber i en del av landet hvor vi har litt vær. Spesielt før jul var det noen perioder hvor vi blåste litt bort, men vi har hatt alternative arbeidsoppgaver for dager med mye ruskevær, og det har aldri vært et tema under dette prosjektet, sier han.

Byggherrerepresentant Grete Kongshaug i Statens vegvesen mener oppgaven på Eldhusøya er løst på en god og profesjonell måte.

– Spennende arkitektur som tolker stemningen på dette stedet ut mot storhavet, understreker at Norge er et moderne land. Nasjonale turistveger skal bidra til at flere får øynene opp for Norge som et attraktivt ferieland, så nå er utfordringen for det lokale næringslivet å utvikle attraktive tilbud til de mange som kommer for å oppleve Atlanterhavsveien, sier hun.

I august ble det klart at Betonmast Røsand også skal utføre et forbedringsarbeid for å øke sikkerheten på svevestien.


Flere prosjekter