Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

- Ekstraordinært plantetilskudd en god løsning for skogbruket

- Vi er godt fornøyde med å få denne ordningen på plass så raskt, ettersom plantesesongen er rett rundt svingen, forteller administrerende direktør i Norges Skogeierforbund, Per Skorge og administrerende direktør i NORSKOG, Arne Rørå.

I en felles pressemelding skriver det at korona-pandemien har gitt skogbruket utfordringer knyttet til begrensa tilgang på utenlandsk arbeidskraft til vårens plantesesong. Dette innebærer at alternativ arbeidskraft må på plass, noe som vil kreve både rekruttering, opplæring og ekstra oppfølging.

Med 28 millioner planter på lager, har det vært viktig for skogbruket å få på plass ordninger som sikrer at plantene kommer i bakken innenfor en forsvarlig økonomisk ramme for næringen.
De forteller at Norges Skogeierforbund og NORSKOG har den siste tiden jobbet for å få på plass en slik løsning i tett dialog med myndighetene. Landbruks- og matdepartementet har mandag sendt en egen forskrift for dette tilskuddet på høring, med høringsfrist 14. april. Der er det foreslått en tilskuddssats på 1,30 kr pr plante.

- De forventede merkostnadene for næringen er noe redusert i forhold til tidligere beregninger grunnet myndighetenes tiltak som gir noe bedre tilgang på utenlandsk arbeidskraft og gunstigere vilkår for norsk sesongarbeidskraft i landbruket. Dette er en helhetlig og god løsning som gjør at merkostnadene for næringen er håndterbare, sier Rørå og Skorge.
Skogbruket er også tilfreds med at ordningen synes å bli enkel å administrere for næringen. Selv om skogplantene nå kommer i jorda, fører redusert etterspørsel i markedet til redusert aktivitet i skogen og i treindustrien.