Foto: Kystverket / NTB
Foto: Kystverket / NTB

Ekspertutvalg vil heve mest mulig av lasten i ubåtvraket på Fedje

Så mye som mulig av lasten i ubåtvraket U-864 utenfor Fedje i Vestland fylke bør hentes opp, før man dekker til vraket, konkluderer et ekspertutvalg.

Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap) mottak tirsdag rapporten om hva som skal gjøres med vraket av den tyske ubåten, som ble senket av britene noen kilometer utenfor øya Fedje 9. februar 1945. Hele mannskapet på 73 omkom.

– Vi ønsker at man skal få opp mest mulig av kvikksølvet som er i båten, og mest mulig av det som ligger rundt, før man dekker til de resterende delene som bidrar til miljøforurensning, sa utvalgsleder Gro Kielland da hun la fram rapporten.

– Vi anbefaler at det skal gjøres gjennom en trinnvis, strukturert prosess. Årsaken er at det er en god del usikkerhet i forbindelse med dette vraket fremdeles, fortsatte Kielland.

Tryggheten til folk og næringsliv har veid tungt

Ifølge historiske dokumenter kan ubåten ha fraktet 67 tonn kvikksølv. Ekspertutvalget ble nedsatt høsten 2020 og fikk i oppdrag å se på om det er mulig å heve ubåten.

Vraket ble oppdaget i 2003, og tidligere rapporter har konkludert med at det bør tildekkes ettersom en heving kan føre til at flaskene med kvikksølv sprekker. Vraket ligger på 150 meters dyp.

– Det at vi konkluderer annerledes enn hva som er gjort tidligere, bygger på oppdaterte samfunnsøkonomiske vurderinger og risikovurderinger, sa utvalgslederen.

Hun påpekte at tryggheten til folk og næringsliv har veid tungt i vurderingene.

– Marker forhåpentligvis starten på slutten

I lokalsamfunnet på øya Fedje har saken vært omstridt. Både aksjonsgrupper og lokalbefolkningen har tatt til orde for at vraket må heves. Skjæran er fornøyd med at den snart 20 år lange politiske hodepinen ser ut til å gå mot slutten.

– Med denne rapporten markerer vi forhåpentligvis starten på slutten for denne vanskelige og svært omdiskuterte saken, sa han da han mottok rapporten.

– Det er viktig for regjeringen å velge en løsning som er trygg for miljøet og befolkningen. Jeg tar på alvor den uroen folk på Fedje og langs vestlandskysten har levd med i mange år på grunn av denne saken, sa Skjæran.

Rapporten blir sendt på en tre måneders høring før en endelig avgjørelse faller i Stortinget.