Ekspertutvalg om korona: Anbefaler fortsatt «slå ned»-strategi

Ekspertgruppa som har vurdert de økonomiske virkningene av koronatiltakene, mener at regjeringens «slå ned»-strategi fortsatt er det beste alternativet.

Samfunnsøkonomisk blir det billigst å sikre et stabilt lavt smittenivå, slår ekspertutvalget, som er ledet av økonomiprofessor Steinar Holden, fast i sin siste rapport som ble offentliggjort onsdag.

– De realøkonomiske kostnadene ved et stabilt hold nede-scenario er betydelig lavere enn i et brems-scenario der smitten gradvis går gjennom befolkningen, heter det i rapporten.

Kostnadene framover anslås til å bli rundt halvparten av det de var ved utgangen av mars.

Utvalget understreker samtidig at det er viktig å unngå nye inngripende tiltak dersom smitten skulle blusse opp igjen, for å redusere de samfunnsøkonomiske kostnadene. Dette gjelder blant annet restriksjoner i skole og barnehage.

Det som nå koster samfunnet mest, er begrensninger på aktiviteter innen kultur, idrett og servering, krav om avstand og hjemmekontor, samt redusert åpningstid i skoler og barnehager.

– Dette er den restriksjonen som det er viktigst å fjerne, heter det i rapporten.