Ekspertutvalg foreslår endringer i skatteregimet for vannkraft

Kraftskatteutvalget anbefaler å avvikle ordningene med konsesjonskraft og konsesjonsavgift og å normalisere eiendomsskatten for vannkraftverk.

Ekspertutvalget begrunner forslaget med at konsesjonskraft, konsesjonsavgift og eiendomsskatt har uheldige virkninger siden de ikke er basert på lønnsomhet i vannkraftverkene.

Det svekker selskapenes insentiv til å investere, påpekes det.

Utvalget mener en nøytral grunnrenteskatt vil gi selskapene insentiv til å gjennomføre lønnsomme investeringer. Videre bør vannkraftselskaper betale ordinær selskapsskatt, akkurat som andre bedrifter.

Utvalget anbefaler å avvikle ordningene med konsesjonskraft og konsesjonsavgift og å normalisere eiendomsskatten for vannkraftverk.

Skal samlede offentlige inntekter holdes uendret, må grunnrenteskatten økes fra 37 til 39 prosent.