Eivind Iden

Eivind Iden ny daglig leder i Presis Vegdrift

Styret i Presis Vegdrift AS har ansatt Eivind Iden som ny daglig leder i selskapet. 

Presis Vegdrift har de siste årene bygget seg opp til å bli et av de ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold i Norge.

Eivind Iden er utdannet sivilingeniør og har gjennom sin karriere bygget opp en solid ledererfaring gjennom ulike lederstillinger i rådgivende ingeniørselskaper. Han har i perioden 2011 og frem til i dag hatt ledende stillinger i Rambøll Norge AS.

Eivind Iden vil tiltre stillingen 1. april 2019.

- Styret i selskapet er meget fornøyd med ansettelsen, og er sikker på at kandidaten vil være en god bidragsyter for å befeste Presis Vegdrift sin stilling som et ledende entreprenørselskap, og bygge selskapet videre på det solide grunnlaget som er lagt ved å ytterligere posisjonere, industrialisere og profesjonalisere Presis Vegdrift AS inn i fremtiden, heter det i en pressemelding.

Presis Vegdrift AS er et selskap i Vestlandsentreprenøren AS, og drifter 12 driftskontrakter nasjonalt for Statens vegvesen. Vestlandsentreprenøren AS hadde i 2017 en omsetning på 1,25 milliarder kroner og i overkant av 365 ansatte.