Fra venstre Managing direktor i Bilfinger Construction Norway; Audun Aaland, vegdirektør Terje Moe Gustavsen, markedssjef i Stangeland Maskin; Tore Voster og Commercial manager i Bilfinger Construction Scandinavia; Anders Ivansson signerte kontrakten. Prosjektleder i Statens vegvesen, Gunnar Eiterjord står helt til høyre i bildet. (Foto: Kari Synnøve Vigre/Stangeland Maskin)

Eiganestunnelen: Kontrakten er signert

JV Bilfinger Stangeland og Statens vegvesen har signert den største vegkontrakten noensinne i Norge. Rett etterpå ble første spadestikk tatt i Vålandsskogen.

Tirsdag 1. april ble kontrakten på Eiganestunnelen signert i Stavanger. Kontrakten har en verdi på 2,02 milliarder kroner eks. mva. Det er JV Bilfinger Stangeland E39 Eiganestunnelen som har fått kontrakten. Bak dette arbeidsfellesskapet står Bilfinger Construction og Stangeland Maskin.

Det var vegdirektør Terje Moe Gustavsen og tre representanter fra JV Bilfinger Stangeland E39 Eiganestunnelen som signerte kontrakten.

- Stangeland Maskin er stolte av at en lokal entreprenør får være med på dette store og viktige prosjektet. Vi gleder oss til samarbeidet med Bilfinger Construction og til å komme i gang med arbeidet, heter det i en melding fra selskapet.

Prosjekt E39 Eiganestunnelen

- 3, 7 kilometer tunnel med to løp under Stavanger. Tunnelen går fra Schancheholen/Våland kolonihage til Tasta.

- Totalt 5 kilometer ny firefeltsveg, 3, 7 kilometer av disse er Eiganestunnelen.

- 1 kilometer av Hundvågtunnelen

- Omfattende system av- og påramper

- En kilometer ny veg mellom Schancheholen og rundkjøringen i Madlaveien

- Fire nye rundkjøringer

- En 170 meter lang miljøkulvert

- En kilometer av Sykkelstamvegen mellom Stavanger sentrum og Forus

Bilfinger Construction og Stangeland Maskin har stiftet ett eget selskap for å utføre prosjekt Eiganestunnelen. Fra venstre Sverre Nergaard, Tore Voster og Olav Stangeland i Stangeland Maskin, Martin Förder, Anders Ivansson, Audun Aaland og Ola Kvammen i Bilfinger Construction. (Foto: Kari Synnøve Vigre/Stangeland Maskin)