Eierne må bestemme seg om navn

Tidligere nærings- og handelsminister Odd Eriksen (Ap) mener eierne i Hydro og Statoil snart må gi beskjed om hva det nye energiselskapet skal hete. Selv vil han beholde Statoil-navnet.

Navnediskusjonen bør ikke fortsette for lenge, slik at det overskygger hele den industripolitiske dimensjonen ved sammenslåingen. Hvis eierne vil, så bestemmer eierne navnet på det nye selskapet. Her kan de vise aktivt eierskap, sier Eriksen til NTB. Som næringsminister var han formell eier av 43,8 prosent i Hydro. Staten, ved olje- og energiministsren, eier også 70,9 prosent i Statoil. Eriksen gikk av for å bli leder av fylkesrådet i Nordland i 2006, og er tilhenger av å vrake avtalen mellom de to energiselskapenes styrer om å lage et nytt navn. Statoil-navnet godt innarbeidet, og jeg ser ikke noen grunn til å skifte ut det. Det koster dessuten mye penger. I tillegg vil jo Hydro-navnet leve videre gjennom alumiuniumsvirksomheten, sier Eriksen.