Styret består av fra venstre Henning Lauridsen fra NBBL, Knud Fredrik Mohn fra Forsvarsbygg og Thor Olaf Askjer fra Norsk Eiendom. NKF ved Fredrik Horjen (sttende) er sekretær for forumet.

Eier- og forvalterorganisasjonene organiserer seg

Eier og forvalterorganisasjonene har organisert seg i et felles forum. Organisasjonene representerer de som eier, forvalter og utvikler private og offentlige næringsbygg og boliger i Norge. 

Forumet ble opprettet av DiBK i 2013 for å etablere en dialog med eier- og forvalterorganisasjonene knyttet til regelverksutvikling og virkemiddelbruk. Bakgrunnen for dette var at eier- og forvalterorganisasjonene i liten grad deltok i regelverksutvikling. 

- Det er uheldig når de som bestiller, bruker, eier og forvalter den norske bygningsmassen ikke deltar i regelverksprosessene. Leverandørene trenger også kompetente bestillere for å utvikle seg. Den som får betalt uansett kvalitet på det som leveres har liten motivasjon for utvikling, heter det i en pressemelding fra organisasjonene.

Etter tre år som forum med ledelse og sekretariat fra Dibk etablerte Forumet seg i 2016 med eget sekretariat og valgt styre. Styret består av Henning Lauridsen fra NBBL, Knud Fredrik Mohn fra Forsvarsbygg og Thor Olaf Askjer fra Norsk Eiendom. NKF ved Fredrik Horjen sekretær for forumet.

 Forumet har en viktig oppgave å samordne medlemmenes interesser når det gjelder:

• Samordne bestillersiden ved planlegging, revisjon og innføring av regelverk for bygg

•Bidra til dialog mellom ulike myndigheter

• Bidra til informasjon og motivasjon for økt samfunnsansvar hos norske byggeiere

• Videreutvikle bestillerkompetanse i dialog med planleggere, utførende og byggevarehandelen som gir økt forståelse for bærekraft

•Innovative innkjøp

- Bestillersiden er viktig for gjennomføringen av det digitale skiftet og det grønne skiftet. Lav byggherrekompetanse fører til dårligere bygg og lite utvikling i byggebransjen. Det hjelpe lite med en foroverlent byggebransje hvis ikke bestillerne etterspør. Det er derfor strategisk viktig for samfunnet og byggebransjen å heve byggherrekompetansen. Forumet ønsker å bidra til dette, heter det i meldingen fra forumet.